3.300 wapens ingeleverd tijdens actie tegen messen op straat

Bij de eerste landelijke wapeninleveractie zijn vorige week ruim 3.300 steek-, slag- en vuurwapens naar de politie gebracht. Onder meer machetes, vlindermessen en stiletto’s, maar ook keukenmessen en zelfgemaakte steekwapens verdwenen in de daarvoor bestemde tonnen op politiebureaus en scholen door het hele land. Dat meldt de Rijksoverheid.

Van 11 tot en met 17 oktober konden mensen anoniem en straffeloos hun steek-, slag- en stootwapens inleveren in 218 gemeenten. De actie was voornamelijk gericht op jongeren, om het wapenbezit op straat te verminderen.  In een deel van de gemeenten kon ook een afspraak worden gemaakt om vuurwapens, munitie en explosieven in te leveren.

Bijna 500 vuurwapens

Bij de in totaal 3.300 ingeleverde wapens ging het om ruim 2.000 messen, 200 andere steekwapens, bijna 500 vuurwapens en 600 overige wapens. Daarnaast zijn grote hoeveelheden munitie ingeleverd. Het aantal kan nog verder oplopen omdat sommige gemeenten nog aan het tellen zijn.

Actieplan

Het aantal jongeren van 12 tot en met 17 jaar dat verdacht wordt van fatale en zware geweldmisdrijven en pogingen daartoe is de afgelopen jaren fors gestegen. Daarom hebben ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) vorig jaar november het actieplan Wapens en Jongeren gelanceerd. Het doel van het actieplan is het terugdringen van wapenbezit en -gebruik onder jongeren via de inzet van preventieve, proactieve en repressieve maatregelen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid startte op 13 september de landelijke campagne ‘drop je knife’, die gericht is op jongeren die met een mes de straat op gaan.

Het actieplan is opgesteld in samenspraak met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), de politie, het Openbaar Ministerie, Halt, jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming, CCV, VNG en vijftien gemeenten met urgente wapenproblematiek.