5 jaar cel voor politiemol Mark M.

De rechtbank in Den Bosch heeft voormalig politieman Mark M. uit Weert veroordeeld tot 5 jaar cel. Hij is onder andere schuldig bevonden aan witwassen en het schenden van ambtsgeheim. Hij verkocht vertrouwelijk politie-informatie aan criminelen. M. was niet aanwezig bij de uitspraak. Hij moet direct gearresteerd en vastgezet worden. 

Het Openbaar Ministerie had ook 5 jaar geëist tegen Mark M. Ook wilde het OM dat M. 10 jaar lang geen publieke functie meer mag uitoefenen. Ook die eis werd door de rechtbank gehonoreerd.

Andere verdachten

Naast de 31-jarige M. uit Weert werden ook nog andere verdachten veroordeeld. Mark S. uit Veldhoven kreeg 3 jaar cel. Hij bewaarde de vertrouwelijke politie-informatie en regelde ontmoetingen met derden, die plaatsvonden in zijn huis. Twee andere verdachten kregen twaalf maanden en vier maanden cel opgelegd. Een laatste verdachte werd vrijgesproken.

Waarschuwen

Mark M. zocht tussen augustus 2011 en september 2015 regelmatig in een bepaald politiesysteem naar informatie over verschillende personen en lopende onderzoeken. Hij voerde in die periode 28.541 zoekopdrachten in.  De vertrouwelijke gegevens had de verdachte niet nodig voor zijn werk bij de Nationale Recherche. Hij deelde de informatie om anderen van buiten de politie te waarschuwen en op de hoogte te stellen van die onderzoeken en ingezette opsporingsmiddelen. Dit gebeurde onder meer bij de 3 veroordeelde medeverdachten.

Onkreukbaar politiekorps

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat de Weertenaar het vertrouwen in en het aanzien van de politie zeer ernstig heeft geschaad. Een onkreukbaar politiekorps is voor het functioneren van de rechtsstaat een absoluut vereiste, zo schrijft de rechtbank. ‘De man heeft het in hem gestelde vertrouwen jarenlang ernstig geschonden. Hij frustreerde het politieoptreden in een aantal gevallen daadwerkelijk, waardoor daders van strafbare feiten de dans (deels) zijn ontsprongen. Daarbij ging het ook om grootschalige opsporingsonderzoeken. De verdachte zou zich dit zwaar moeten aanrekenen, maar hij heeft zich vanaf het begin in een slachtofferrol gemanoeuvreerd en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daden.’

Veeg uit de pan

De rechtbank gaf ook oud-korpschef Gerard Bouman en voormalig minister Ard van der Steur een veeg uit de pan. Beiden deden uitspraken over de zaak en liepen daarmee vooruit op het rechterlijk oordeel. De rechtbank: ‘Deze uitlatingen lijken te passen in het huidige tijdsbeeld dat ook hoge overheidsfunctionarissen en politici menen zich te moeten uitlaten over strafzaken die niet aan hen ter beoordeling voorliggen. De scheiding der machten (trias politica) wordt daarmee regelmatig met voeten getreden. Terwijl van een bewindsman en een politiechef ook in dit geval mag worden verwacht dat zij deze machtenscheiding respecteren.’

Het vonnis staat hier.