90 beweringen van de kroongetuige kon de recherche niet verifiëren

Het Openbaar Ministerie in het Marengo-proces, over zes liquidaties in de onderwereld, vindt dat het nader onderzoek naar de verklaringen van kroongetuige Nabil B. diens verklaringen ondersteunt. Een advocaat van één van de hoofdverdachten vindt dat helemaal niet, 90 beweringen van de kroongetuige konden niet worden geverifieerd.

Door @Wim van de Pol

Het OM stuurde in het proces-verbaal de resultaten van het verificatie/falsifatie-onderzoek over de verklaringen van kroongetuige (en verdachte) Nabil B. naar de rechtbank.

De officieren noteerden dat is gebleken dat er helemaal niets onwaar was in wat Nabil B. heeft verteld. Nico Meijering, advocaat van één van de hoofdverdachten, Mohamed Razzouki (ooit een vriend van Nabil B.), noemt dat ‘statistisch onmogelijk’.

Imo

Nabil B. deed naar eigen zeggen mee aan het uitvoeren van verschillende liquidaties en pogingen daartoe, maar dicht de hoofdrol en aansturing toe aan Taghi en de broers Razzouki. De officieren van justitie beschreven woensdag voor de rechtbank tal van feiten die volgens hen de de verhalen van B. schragen. Een voorbeeld.

B. heeft gezegd over de (mislukte) aanslag op Khalid “Imo” H. (in januari 2017):

Op een gegeven moment kreeg ik, volgens mij een week, zelfs twee weken van te voren van dat hij gehandicapt moest worden. Dus Ridouan Taghi wou hem aan gaan pakken blijkbaar omdat hij had geroddeld. Die jongen, die lmo, had geroddeld. Dus die Imo moest de rolstoel in. Dus ze wouden hem echt kreupel maken. Dat kreeg ik ook te zien van Mohammed Razzouki dat berichtje. Die staat ook wel direct in contact met Ridouan Taghi.

B. zei dat hij later begreep dat Imo echt dood moest. Hij zegt op zeker moment naast Mohamed Razzouki te hebben gezeten toen die met Taghi aan het appen was. B.: ‘Er kwam een bericht naar voren met de tekst “we gaan hem naar de hel sturen hahaha”.’

Broertje

Het OM wees op een door de politie ontcijferd pgp-bericht dat Taghi in die tijd aan Mohamed Razzouki zou hebben gestuurd: ‘Broertje, imo kent u die?’ Tien minuten later zou Taghi aan Mohamed Razzouki hebben gestuurd: ‘Ok vieze hoerenkind even invalide maken komt ie vaak by u?’

Mohamed Razzouki heeft vorig jaar verklaard dat een onbekend persoon inderdaad Imo wat aan wilde doen maar dat hij zelf geen zin had om hierbij betrokken te raken. Hij zei ook dat B. dat wél wilde en dat B. uit zichzelf info over Imo ging zoeken. De stelling van Nabil B. is dat het door zijn vriend Mohamed Razzouki is dat hij betrokken raakte bij liquidaties. Advocaat Meijering zegt dat dit niet zo was en dat hij kan aantonen dat B. zelf al voordien een veel zwaardere crimineel was dan hij nu doet voorkomen.

Maar volgens het OM blijkt uit pgp-berichten dat Taghi via Razzouki Imo aan wilde pakken. En ook zou blijken uit pgp-berichten dat Razzouki Nabil B. daarna actief aanstuurde bij het spotten op Khalid H..

Zo zijn er in de pgp-berichten op tal van punten bewijzen te vinden dat Nabil B. de waarheid heeft gesproken, vindt het Openbaar Ministerie. Daarbij gaat het OM er ook van uit dat bewezen kan worden dat achter de pgp-aliassen inderdaad de verdachte personen schuilgaan. (tekst gaat verder onder reclame)

90 beweringen

Welke 90 beweringen van Nabil B. de recherche niet heeft kunnen verifiëren zegt het OM niet.

Onbewezen betekent nog niet onwaar. Maar advocaat Nico Meijering vindt dat de rechtbank wel moet weten voor welke beweringen geen bewijs kon worden gevonden. En dat het OM hier dus informatie weg houdt. Die feiten kunnen in het bewijs van ‘groot belang’ zijn, aldus Meijering, vooral omdat ze echt ontlastend kunnen zijn. Die elementen zouden ook de verklaringen van verdachten kunnen ondersteunen.

Net zoals de bewijzen voor de verklaringen van de kroongetuige door het OM worden onderstreept moeten ook de onbewezen verhalen in volle glorie aan de rechtbank worden getoond, vindt Meijering.

Zie ook:

Advocaten: operatie in Dubai nog steeds schimmig