Advocaten: operatie in Dubai nog steeds schimmig

Advocaat Christian Flokstra wil dat het Openbaar Ministerie met meer informatie over de brug komt over het schaduwen door de politie in Dubai van zijn collega’s Leon van Kleef en Nico Meijering. Het Openbaar Ministerie heeft aan de rechtbank in het Marengo-proces stukken gestuurd over die operatie (in 2019). Maar die stukken roepen weer nieuwe vragen op, vindt Flokstra. Deze week zijn er in Amsterdam openbare zittingen in de zaken tegen 17 Marengo-verdachten.

Door @Wim van de Pol

In maart 2018 loofde justitie 100.000 euro uit voor de tip die zou leiden naar de verblijfplaats van Ridouan Taghi. Hij werd verdacht van opdracht geven voor de liquidaties die de rechtbank nu behandelt in de Marengo-zaak. Het landelijk parket vaardigde een internationaal arrestatiebevel uit tegen Taghi en Saïd Razzouki. Los van het Marengo-onderzoek naar de liquidaties werd door een aparte officier van justitie het onderzoek 26CapeCoral geopend naar de verblijfplaats van Taghi en diens vermeende rechterhand Saïd Razzouki. Vanaf eind 2018 werd bij de politie het vermoeden sterker dat Taghi en bepaalde familieleden van hem in Dubai zouden zitten.

Op 18 juni 2019 is door de inlichtingendienst van de politie een tip verstrekt:

De heer Meijering, vertrekt overmorgen, 19 juni 2019 met vlucht EK 0148 om 15.20 uur vanaf Schiphol naar Dubai. Het is hoogstwaarschijnlijk dat hij daar de gezochte Ridouan Taghi gaat ontmoeten.

Flokstra, met Meijering advocaat van de verdachten Saïd en Mohamend Razzouki, wil meer weten over de herkomst van die informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI). De tipgever had opvallend nauwkeurige informatie. Ofwel de tipgever was wel heel goed op de hoogte, ofwel de informatie had een andere herkomst, bijvoorbeeld van een inlichtingendienst. Flokstra suggereerde dat de informatie door het in de vorm van een TCI-tip te gieten kan zijn witgewassen.

Ophef

Er was eerder ophef over het inzetten van zware opsporingsmiddelen als observatie en opvragen van vlucht- en andere gegevens van een niet verdachte persoon, die ook nog eens advocaat was. Het OM heeft erop gewezen dat het belang van de opsporing van Ridouan Taghi het observeren van Meijering en Van Kleef rechtvaardigde.

Maar alles over de contacten van advocaten met cliënten valt onder het beroepsgeheim. De politie vroeg ook betaalgegevens, hotelgegevens en andere gegevens over Meijering op.

De rechtbank toonde zich vorig jaar kritisch en verzocht op de vorige zitting aan het OM opheldering en nadere informatie.

Vier dagen

Die nadere informatie is er wat Flokstra betreft nog niet gekomen.

Hij wil meer stukken zien, en ook getuigen laten horen, zoals politiefunctionarissen uit Dubai en verantwoordelijke figuren binnen het Openbaar Ministerie. Flokstra (en de rechtbank) kregen nog geen antwoord op de vraag hoe de beslissing om over te gaan tot de Dubai-operatie tot stand kwam. Ook wil hij weten waarom het Openbaar Ministerie achteraf geen verantwoording over de operatie aflegde in een proces-verbaal aan de rechtbank. Pas door een publicatie in het Algemeen Dagblad kwam de zaak uit.

Meijering en Van Kleef waren vier dagen in Dubai. Eén van de mensen die ze ontmoetten was Khalid J., een cliënt van Van Kleef. De volgende middag ontmoetten ze twee personen, één van hen was opnieuw J.. De ander was een onbekend gebleven persoon met een bril en een pet op. (tekst gaat verder onder reclame)

Onbekend persoon

Flokstra wil een volledig verslag van de activiteiten van de politie in Dubai van de vier dagen durende observatie. Er is alleen een verslagje van twee Nederlandse politiemensen die in samenvatting doorbrieven wat de Nederlandse politie-liaison in Dubai hen ieder half uur zou hebben verteld.

Deze verbalisanten geven op zeker moment door aan de liaison dat wat hen betreft de vierde onbekend gebleven man gearresteerd kan worden. Maar dat gebeurt niet. De verbalisanten schrijven daarover in een proces-verbaal dat Crimesite heeft ingezien het volgende:

Verder werd ons medegedeeld dat men niet tot aanhouding over was gegaan omdat men onvoldoende overtuigd was dat de onbekende man met bril en pet, de gezochte Ridouan Taghi betrof.

Niet duidelijk is wie dit besluit dan nam: de liaison? Of de politie in Dubai? Ook is niet duidelijk op basis waarvan wie concludeerde dat de man niet Ridouan Taghi was.

Zes moorden

Het wachten is nog op een oordeel van de rechtbank over de verzoeken van Flokstra, en of de rechtbank bij het OM nog nadere informatie over de Dubai-observatie zal eisen.

De komende dagen worden de voorbereidende zittingen tegen de 17 verdachten vervolgd. In februari hoopt de rechtbank te beginnen met de inhoudelijke behandeling van Marengo.

Op tafel liggen zes uitgevoerde moorden, vier pogingen tot moord, drie voorbereidingshandelingen voor moord, twee pogingen tot het veroorzaken van een explosie en een beschuldiging over het vormen van een criminele organisatie (die gericht was op het plegen van moorden).