A73-rapport is schandalig en griezelig

In een rapport dat ik onder ogen krijg dat werd gemaakt in opdracht van Programma Politie & Wetenschap, getiteld ‘Met grof geschut gaat over de moord op de A73, blijkt tot mijn verbazing dat de officier van justitie tegen het opsporingsteam heeft gezegd: ‘durf te tunnelen.’

Door Jan Boone


Deze aansporing heeft het opsporingsteam in het geheel niet nodig gehad, nu zij immers niets anders hebben gedaan dat rechercheren met tunnelvisie. Vanaf dag 1 is door mij als raadsman van een van de verdachten gesteld dat het OM moest bewijzen dat mijn cliënt op het moment dat op de A73 werd geschoten, daar aanwezig was. En als het Openbaar Ministerie dat niet kon bewijzen er vrijspraak moest volgen.

‘Maffia’

Dat gegeven heeft het opsporingsteam en de officier van justitie zorgvuldig vermeden en zijn gaan rechercheren op van alles en nog wat. Met name ook op de hennepteelt, die door vrijwel alle verdachten zou zijn bedreven. En inderdaad, bij een groot aantal verdachten werd hennepteelt en hennephandel vastgesteld. Het rapport spreekt zonder enige schroom over de Brabantse maffia en bedoelt daarmee woonwagenfamilies en dus kennelijk alle woonwagenfamilies. Een vorm van discriminatie die mij al lang bekend was, doch hier nog eens nadrukkelijk wordt onderstreept.

Tunnelen

Het rapport meldt: ‘de vrijspraak voor de moord komt voor politie en Openbaar Ministerie als een donderslag bij heldere hemel.’ Dat krijg je van tunnelen! Ernstiger is nog dat dit rapport werd uitgebracht onder ‘politiekunde nr.70’ en een reconstructie zou zijn van een moordonderzoek binnen de criminele woonwagenwereld. Helemaal griezelig wordt het als het rapport vermeldt dat het hier gaat om ‘politie en wetenschap’. De heren die het rapport hebben opgesteld, zijn wel buitengewoon partijdige ‘wetenschappers’, nu zij immers de vrijspraak kennelijk niet kunnen verdragen en zich met verve storten op het feit dat woonwagenbewoners zo niet allemaal, dan toch vrijwel allemaal crimineel zijn en het gerechtshof mijn cliënt toch maar mooi heeft veroordeeld tot € 1.000,– voor hennephandel. Dat na een uitspraak van de rechtbank van 20 jaar.

Ophemelen

Het rapport is een langdurig ophemelen van de politie in een volstrekt waardeloos onderzoek, dat als adagium van de officier van justitie meekreeg: ‘kopen is plakken en plakken is schieten.’ Dat dan de rechtbank meegaat in deze idiote stelling, die door niets wordt onderbouwd, wordt in dit rapport beschreven als een kennelijke fout van de rechtbank en als je tussen de regels doorleest heeft het gerechtshof volstrekt ten onrechte tot vrijspraak besloten. Slechte verliezers dus bij het OM.

Onvergeeflijk

Maar volstrekt onvergeeflijk is de wijze waarop dit rapport spreekt over woonwagenbewoners. We zijn eigenlijk terug bij af. Ik heb in de afgelopen 40 jaar van mijn advocatencarrière langzaam aan het begrip en respect voor woonwagenbewoners zien groeien. Ik heb er velen verdedigd en weet dus waar ik het over heb. Maar dit rapport betekent een buitengewoon ernstige terugval en geeft aan dat bij politie en justitie het wantrouwen tegen woonwagenbewoners groot is en dit rapport in ieder geval niet wordt geschroomd woonwagenbewoners te discrimineren als ‘allemaal crimineel’.

Grof schandaal

Dit rapport wordt geschreven als politiekunde onder de dekmantel van ‘politie en wetenschap’ en is naar mijn oordeel een grof schandaal en geeft alleen maar aan dat ’tunnelen’ tot rampen leidt. Het gaat volledig voorbij aan de ellende die cliënt en zijn familie door dit onderzoek hebben moeten doormaken. Mijn cliënt heeft meer dan 3 jaar onschuldig in voorlopige hechtenis gezeten en werd veroordeeld tot een boete van € 1.000,–.

Hoop

De kans dat het gerechtshof hem de schade zal vergoeden – verlies van 3 jaren van zijn leven – is door de boete van € 1.000,– zeer klein. Toch heb ik in dit geval een verzoek tot schadevergoeding ingediend voor het verlies van 3 jaren van cliënts leven. Ik hoop dat het gerechtshof Arnhem het verzoek met dezelfde wijsheid zal beoordelen als waarmee zij tot vrijspraak kwam in de zaak tegen cliënt.

Lees ook eerdere artikelen over het rapport:

‘Het ondoordringbare kampermilieu’

De pijnlijke mislukking van de A73-zaak

Alle columns van Jan Boone.