Advies: veroordeling Guus K. blijft in stand

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad adviseert de veroordeling tot 19 jaar cel van de Nederlandse zakenman Guus K. in stand te houden. K. is veroordeeld voor medeplichtigheid aan het medeplegen van oorlogsmisdrijven en wegens het medeplegen van overtredingen van VN-embargo’s in Liberia tussen 1999 en 2003.

Houtkapbedrijven

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch vond eerder bewezen dat K. tijdens de tweede Liberiaanse burgeroorlog opzettelijk behulpzaam is geweest bij het plegen van oorlogsmisdrijven door soldaten van het regeringsleger van Charles Taylor. Daartoe zou de verdachte onder meer een aan zijn houtkapbedrijven toebehorend schip hebben gebruikt voor de invoer van wapens en munitie en werknemers van deze bedrijven ter beschikking hebben gesteld voor de gewapende strijd.

Hierdoor zou K. ook embargo’s van Verenigde Naties hebben overtreden.

Vrijgesproken

Eerst veroordeelde de rechtbank Den Haag K. in 2006 tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens het medeplegen van opzettelijke overtredingen van de wapenembargo’s maar sprak de verdachte vrij van medeplichtigheid aan het medeplegen van oorlogsmisdrijven.

In hoger beroep werd hij door het gerechtshof in Den Haag in 2008 van beide delicten vrijgesproken. Maar toen ging het Openbaar Ministerie tegen deze vrijspraak in cassatie. De Hoge Raad achtte deze cassatie in 2010 gegrond.

Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde K. in 2017 voor de beide feiten tot een gevangenisstraf van negentien jaar. De hoogbejaarde Guus K. was ging tegen deze veroordeling in cassatie gegaan.

Volgens advocaat-generaal Hofstee treft geen van de dertig cassatiemiddelen die de advocaat van K. aanvoerde doel. Hij adviseert de uitspraak van het hof in stand te laten. Meestal volgt de Hoge Raad zo’n advies. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet in deze zaak.

Zie:

Het gehele advies van de advocaat-generaal.

Guus Kouwenhoven in Zuid-Afrika aangehouden (UPDATE)

Duurste strafzaak wordt mogelijk fiasco