Guus K. toch schuldig aan wapenhandel

Zakenman Guus K. is opnieuw veroordeeld wegens wapenhandel in het Afrikaanse Liberia. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde hem vandaag tot 19 gevangenisstraf en beval zijn onmiddellijke gevangenneming. De zaak sleept al jaren en is misschien wel de duurste strafzaak ooit in Nederland.

Guus K., werkt al sinds de jaren 80 in Liberia waar hij onder meer een houtkapbedrijf had. Het Afrikaanse land stond lange tijd onder het schrikbewind van Charles Taylor. Guus K. had goede banden met het regime en werd ervan beschuldigd wapens te hebben geleverd, die door Taylor gebruikt werden in een bloedige burgeroorlog van 2000-2003.

Oorlogsmisdrijf

Vrouwen en kinderen werden vermoord en zelfs levend verbrand. Het leveren van wapens aan Taylor kwalificeerde daarom als een oorlogsmisdrijf, vond het Openbaar Ministerie. Guus K. werd er in 2006 voor veroordeeld bij de rechtbank (acht jaar cel), vrijgesproken bij het hof en toen bepaalde de Hoge Raad dat de hele zaak toch weer over moest. Een kostbare aangelegenheid. Vele tientallen reizen maakten politie-ambtenaren, advocaten, justitie-medewerkers en leden van de rechterlijke macht naar onder meer de Verenigde Staten, Hong Kong, Philipijnen, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en natuurlijk Liberia, om vele tientallen getuigen te horen. Naast de reiskosten zijn er nog de ontelbare uren die zijn gaan zitten in het bestuderen van de tienduizenden pagina’s dossier. Sinds december 2010 heeft het gerechtshof Den Bosch los van de inhoudelijke behandeling alleen al vijftien regiezittingen gehouden.

Schuldig

In Den Bosch was de zaak voor de derde keer inhoudelijk aan de orde. Nu eiste het Openbaar Ministerie twintig jaar cel tegen Guus K. wegens de verboden wapenleveranties en de oorlogsmisdrijven. Het hof in Den Bosch heeft nu bepaald dat Guus K. toch schuldig is en legde hem 19 jaar gevangenisstraf op. Het hof vindt het van groot belang om aan de slachtoffers en nabestaanden, als ook aan de internationale rechtsgemeenschap duidelijk te maken hoe ernstig het handelen van K. wordt beoordeeld. Zakenmensen zoals K, die handelen met regimes als die van Charles Taylor moeten ervan doordrongen worden dat zij daardoor bij ernstige oorlogsmisdrijven betrokken kunnen raken.

Het arrest.

Zie ook:

Duurste strafzaak wordt mogelijk fiasco