Advocaten mikpunt van haatmails

De advocaten van de verdachten – van voornamelijk Marokkaanse afkomst – in de strafzaak over de op 2 december 2012 overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen hebben een stortvloed aan haatmails en zelfs bedreigingen ontvangen. Dat schrijft advocaat Sander Janssen in een column op de website crimescene.pro. 

Advocaat Janssen schrijft het niet vreemd te vinden dat 'de natie' verenigd was in afschuw over de de dood van Nieuwenhuizen.

Janssen: 'Wanneer zich zo iets afschuwelijks voordoet als een voetbalvader die na een vechtpartij op het veld met minderjarige spelers overlijdt, kun je nauwelijks verwachten dat er ook meteen aandacht is voor de precieze gang van zaken of de positie van de verdachten.'

'Achterbakse trucjes'

Maar Janssen betreurt het dat tijdens het proces voor veel mensen kennelijk nog steeds geen plaats is voor nuance: 'Elke poging van advocaten of anderen om de zaak anders te benaderen dan een opzettelijke levensberoving door moordlustig losgeslagen tuig, kon rekenen op een stortvloed aan haatmail, scheldpartijen, verwensingen en zelfs bedreigingen.' (…) ik was de rechtszaal nog niet uit of het begon: anonieme schrijvers en reaguurders die hopen dat mijn familie wordt dood getrapt, die wensen dat alle verdachten en ik erbij worden opgeknoopt of levenslang worden opgesloten, die menen dat advocaten de reden zijn dat ‘het tuig’ er door vormfouten (nog zo’n volledig achterhaald spookbeeld) en slinkse achterbakse trucjes van advocaten steeds weer zonder of met veel te weinig straf vanaf komen, die hopen dat ik geen kinderen kan krijgen en als ik ze wel heb dat hen de meest vreselijke dingen overkomen, die razen en tieren, schelden, schreeuwen en hun gal en gif spuwen zonder maar een begin van de feiten van de zaak te kennen.'

'Ouderwets fatsoenlijk'

Janssen meldt op ieder haatmailtje een antwoord te hebben gestuurd met de vraag waarom precies de mail werd gestuurd: 'Een paar zijn dan sportief genoeg om ook weer te reageren, en het grappige is dan dat zij vrijwel zonder uitzondering zichzelf beschrijven als vies van geweld, begaan met de samenleving, of zoals één van hen het omschreef, 'ouderwets fatsoenlijk.' Dat dit moeilijk te verenigen is met de tekst van hun mails lijkt hen te ontgaan, nog los van de vraag of dat weer nieuwe strafbare feiten oplevert of het alleen maar heel onaardig, onaangenaam en juist ónfatsoenlijk is.'

'Abnormaal gedrag'

Janssen noemt de reacties wel begrijpelijk en vergelijkt het met gedrag van mensen in het verkeer: 'in de anonimiteit van hun auto vertonen bestuurders gedrag dat zij face to face nooit zouden vertonen.' Maar, Janssen onderstreept dit niettemin abnormaal gedrag te vinden 'waar de samenleving niet bepaald beter van wordt'.

De positie en het werk van van strafrechtadvocaten wordt vaak niet goed begrepen door het grote publiek. Bij het kantoor van de gebroeders Anker in Leeuwarden arriveerden enkele jaren geleden ook vele haatmails, omdat dit kantoor verdachten van de Amsterdamse zedenzaak (Roberts M. en zijn echtgenoot) bijstond.