Advocaat doet aangifte tegen Zwolse rechter

Advocaat Yehudi Moszkowicz doet aangifte tegen een Zwolse rechter en een griffier van dezelfde rechtbank. Hij beschuldigt beiden van valsheid in geschrifte. Moszkowicz had gisteren in kort geding de rechtbank proberen te dwingen om een proces-verbaal te corrigeren. Dat werd vandaag afgewezen.

Het gaat om een proces-verbaal van een regiezitting op 18 juni. Het gaat daarbij om de zaak van een oud-bankier van de ABNAMRO die verdacht wordt van witwassen. Tijdens de samenvatting van die zitting vergeet de voorzitter van de rechtbank de volgende zin uit te spreken: ‘Het onderzoek ter terechtzitting voor het overige wordt geschorst voor onbepaalde tijd’. Als het onderzoek niet wordt geschorst dan vervalt de voorlopige hechtenis volgens de advocaat van de verdachte. Dat betekent dat door de fout van de rechter de verdachte op vrije voeten dient te komen. 
 
Uit videobeelden blijkt dat de betreffende zin inderdaad niet wordt uitgesproken. In het proces-verbaal van de zitting is echter de zinsnede wel opgenomen. 
 
Volgens de motivering van de uitspraak in kort geding kunnen ‘eventuele onjuistheden in dat proces-verbaal zonodig op een latere zitting of in een vonnis in de strafzaak worden recht gezet.’ 
 
Moszkowicz is perplex: ‘Blijkbaar wil de civiele rechter er zijn vingers niet aan branden en vindt dat de strafrechter er zelf over moet beslissen. Als ze dit proces-verbaal straks gaan gebruiken dan is dat gebruik maken van een vals geschrift.’ 
 
Zijn cliënt blijft voorlopig vastzitten.