Advocaten willen officieren van justitie horen over Sky ECC

In de grote cocaïnezaak “Cherokee” (waarin drie verdachten in Rotterdam terechtstaan voor de invoer van duizenden kilo’s cocaïne) hebben advocaten gevraagd aan de rechtbank om drie (anonieme) officieren van justitie te mogen horen over de start en toedracht van het Franse onderzoek naar Sky ECC. Crimesite onthulde vorige week dat in een machtiging van de rechtbank in Parijs te lezen valt dat Nederlandse specialisten de hack-tool ontwikkelden waarmee de politie de berichten konden lezen, en dat dit dus geen Frans staatsgeheim was zoals het Openbaar Ministerie heeft gesteld.

Door @Wim van de Pol 

Advocaat Marcel van Gessel heeft mede namens de advocaten Haroon Raza en Veerle Hammerstein in een brief aan de rechtbank het stuk van de Parijse rechter overgelegd. Hij stelt dat uit dit document op te maken valt dat het Openbaar Ministerie heel andere informatie over de Sky-hack aan de rechtbank heeft verschaft dan in het Parijse document van 17 december 2020 geschreven staat. Op drie punten blijkt dat volgens de Fransen het onderzoek een ander verloop heeft gehad dan wat het OM heeft geschetst.

‘Gebouwd door de Fransen’

Van Gessel: ‘Nu blijkt dat Frankrijk, België en Nederland voorafgaand aan deze beslissing al onderzoek hebben gedaan. En verder dat er al een vorm van interceptie gaande was. En ten derde blijkt dat de uiteindelijke interceptietool die geleid heeft tot het kunnen ontcijferen van de Sky ECC-berichten is ontwikkeld door Nederland in het kader van het gemeenschappelijke onderzoeksteam.’

Dat is allemaal niet overeenstemming met de informatie die het Openbaar Ministerie aan alle rechtbanken heeft gestuurd over het onderzoek naar Sky-berichten. Het Openbaar Ministerie stelt namelijk onder meer:

De interceptietool is gebouwd door de Fransen en daar na machtiging van de Franse rechter ingezet.

Volgens het OM kreeg Nederland gewoon alle Sky-informatie van de Fransen aangeleverd zonder dat Nederland aan het gezamenlijk onderzoek naar Sky ECC deelnam.

Staatsgeheim?

Volgens het OM is verder nadere toetsing van de methode van de Sky-interceptie niet mogelijk omdat dit een Frans staatsgeheim zou betreffen. Volgens het Parijse document is dat dus kennelijk niet zo.

De rechtbank in de Cherokee-zaak wilde – net als andere rechtbanken – tot nu toe geen nader onderzoek doen naar de Sky methode, omdat zoals de rechtbank schreef:

De taak van de Nederlandse strafrechter ertoe is beperkt te waarborgen dat de wijze waarop van de resultaten van een buitenlands onderzoek in de strafzaak gebruik wordt gemaakt, geen inbreuk maakt op het recht op een eerlijk proces, als bedoeld in art. 6 eerste lid van het EVRM (het recht op een eerlijk proces -red).

Maar wat nu als het juist is wat in de Parijse machtiging staat?

Advocaat Van Gessel: ‘Dat zou betekenen dat het beeld waarvan de rechtbank is uitgegaan op basis van het door het Openbaar Ministerie aangeboden dossier heel anders is dan wat er in werkelijkheid is gebeurd. Dit maakt nader onderzoek noodzakelijk.’

Officieren van justitie

De advocaten willen dat de rechtbank onderliggende documenten van Franse rechtbanken en politie op laat vragen. En verder verzoeken ze om drie tot nu toe anonieme (alleen bij nummer bekende) officieren van justitie als getuigen te horen. Die drie schreven een vordering en brieven over de Sky-hack, waarvan de inhoud nu ter discussie is komen te staan.

De advocaten willen meer weten over de aard, omvang en tijdsduur van het onderzoek naar Sky ECC dat heeft plaatsgevonden door Frankrijk, België en Nederland voorafgaande aan de beslissing in Parijs van 17 december 2020. En ook willen ze meer weten over de interceptie-tool die kennelijk toch door Nederlandse specialisten is gemaakt en geen Frans staatsgeheim is.