Amsterdam gaat nieuwe proef nemen met preventief fouilleren

In Amsterdam zal vanaf 1 oktober opnieuw vijf keer een actie met preventief fouilleren plaatsvinden. Burgemeester Femke Halsema heeft besloten voor de tweede keer zo’n proef, nu iets uitgebreider, om geweld in de stad tegen te gaan. Er zijn vijf plekken in de stad aangewezen, nu ook rondom metrostation Noord. Tegen NHNieuws zegt een criminoloog sceptisch te zijn over het idee.

Detectiepoortjes

Halsema heeft maandag in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat er een fouilleeractie komt op het Museumplein, en verder bij het metrostation Noord, in de omgeving van de Slotermeerlaan en Osdorperban in Nieuw-West en bij de metrostations Kraaiennest en Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost. De controle van voorbijgangers gebeurt met ‘technische hulpmiddelen’ zoals detectiepoortjes, handscanners of een selectiezuil. Niet alle voorbijgangers zullen worden gefouilleerd. In alle vijf gebieden in Amsterdam zal vijf keer een controle worden uitgevoerd.

Vorig jaar waren al fouilleeracties in Amsterdam. Eén op de vijf voorbijgangers kregen toen een controle. Waarnemers controleerden of de agenten zich niet schuldig maakten aan etnisch profileren.

Telegram

Criminoloog Jasper van der Kemp zegt sceptisch tegenover het idee van preventief fouilleren te staan omdat het naar zijn idee helemaal niet zeker is of het wat uithaalt, terwijl het veel menskracht kost: ‘Je besluit dat op een bepaalde plek ineens zelfs aardappelmesjes gevaarlijk zijn. En dat terwijl je niet eens kunt zeggen of het wapenbezit daadwerkelijk afneemt. Als er een controle is, wordt dat zo onder jongeren verspreid via Telegram en weet iedereen het, dan blijven ze gewoon weg.’

Van der Kemp ziet meer in het idee om jongeren in probleemgroepen specifiek te benaderen: ‘Dat ligt eigenlijk niet meer bij de politie. Maar je moet zoeken naar de jongeren die een wapen op zak hebben om zich te beveiligen omdat andere jongens het nou eenmaal ook doen.’

Nederlandse gemeenten hebben zich recent tegen het idee gekeerd dat burgemeesters zich actief gaan bemoeien met politietaken.

In Rotterdam, waar het afgelopen jaar veel schiet- en steekpartijen met jongeren zijn geweest, gebeurt preventief fouilleren al langer. Geregeld worden er bij die controles wapens in beslag genomen.