Arrestantenverzorger politie vrijgesproken van verkrachting

De rechtbank Rotterdam heeft dinsdag een 30-jarige man vrijgesproken van het verkrachten dan wel ontucht plegen met een arrestante op een politiebureau in Rotterdam, in de nacht van 11 op 12 augustus 2020. De officier van justitie had 20 maanden cel geëist.

Negen keer

Die nacht zat de vrouw vast in een cel op het hoofdbureau in Rotterdam. In die nacht is de verdachte tijdens zijn dienst als arrestantenverzorger negen keer in haar cel geweest. Een week later deed de vrouw aangifte van verkrachting dan wel aanranding.

De rechtbank is van oordeel dat de door haar op een aantal momenten afgelegde verklaringen op verschillende, essentiële punten niet consistent of onjuist zijn gebleken.

Twijfel

Hierdoor twijfelt de rechtbank zodanig aan de betrouwbaarheid van de aangeefster dat wordt geoordeeld dat haar verklaringen niet kunnen bijdragen aan het bewijs.

Hierbij komt dat aanvullend bewijs dat betrekking heeft op de ten laste gelegde gedragingen ontbreekt. Over zijn dna-materiaal dat op de slip van de aangeefster is aangetroffen, heeft hij verklaard dat het mogelijk is dat hij de slip aan de kant heeft gelegd toen hij wilde gaan zitten. Deze verklaring kan niet zonder meer als onaannemelijk terzijde worden geschoven. Het gedrag van de verdachte die nacht, wat daar verder ook op aan te merken of over op te merken is, kan evenmin enig, zelfstandig bewijs opleveren voor de handelingen die hem worden verweten.

De rechtbank zegt in het vonnis niet met de vereiste mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de hem verweten feiten en spreekt hem daarom vrij.