Berichtenservice gedetineerden stopgezet na zorgen over controle (UPDATE)

Gedetineerden kunnen vanaf vandaag berichtenservice eMates voorlopig niet meer gebruiken, omdat het digitale berichtenverkeer niet goed in de gaten kan worden gehouden. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft dat besloten na waarschuwingen van het Openbaar Ministerie.

Risico

Volgens het OM worden er dagelijks tientallen berichten per gedetineerde verstuurd die niet goed gescreend kunnen worden. Daardoor bestaat het risico dat gedetineerden via eMates criminele activiteiten binnen de penitentiaire inrichting kunnen voortzetten. ‘Het OM wijst erop dat dat niet alleen raakt aan het belang van de veiligheid van de samenleving of de opsporing, maar ook aan dat van de veiligheid binnen de inrichting.’

Het OM heeft de minister voorbeelden gegeven uit een lopend strafrechtelijk onderzoek, waar Weerwind “hangende dat onderzoek niet nader op kan ingaan”.

Ridouan Taghi

NRC schrijft maandagavond dat de directe aanleiding voor de waarschuwing het onderzoek is naar crimineel handelen van Ridouan Taghi vanuit de EBI in Vught. Taghi zou soms dagelijks “tientallen berichten” via eMates hebben verstuurd. Volgens het OM werd dat duidelijk in het onderzoek naar Ridouan’s neef en advocaat Youssef Taghi.

200.000 berichten per jaar

Per jaar worden ongeveer 200.000 berichten via eMates verstuurd. De mails via eMates moeten altijd door een medewerker van DJI worden nagekeken, maar het uitoefenen van toezicht hierop staat volgens het OM “onder druk”.

‘De controle vindt daadwerkelijk plaats maar vergt wel een forse inspanning. In een regime als de EBI is dit een standaard toezichtsmaatregel voor alle daar verblijvende gedetineerden en al hun communicatie. Bij reguliere regimes vindt dit toezicht plaats indien daar aanleiding toe is.’

Privacygevoelig

In een brief die het OM begin maart naar DJI heeft gestuurd, benoemd justitie dat het haar grootste zorg is dat er geen contractuele afspraken tussen DJI en eMates zijn. Daardoor is er geen zicht op het systeem en is het ook niet veilig voor privacygevoelige informatie van de gedetineerden zelf.

Zolang het onderzoek naar eMates loopt, kunnen gedetineerden en hun relaties volgens het standaard regime gebruikmaken maken van reguliere post, telefonie en bezoek.

Uitgeprint

eMates wordt gefaciliteerd en beheerd door een commercieel bedrijf. Via een account bij eMates kunnen relaties van gedetineerden e-mails naar gedetineerden sturen. De e-mail wordt door een medewerker van DJI uitgeprint en aan de gedetineerde overhandigd. Vice versa kan de gedetineerde bij sommige inrichtingen een handgeschreven brief aan medewerkers van DJI retour geven. Dit bericht wordt door DJI ingescand en vervolgens per e-mail verstuurd aan eMates. eMates zet het vervolgens weer per mail door naar de relatie.