Bizarre actie OM in slaapkamer-“moord” (UPDATE)

Een nieuwe blunder in de tragische zaak van de Slaapkamer-“moord” in Lelystad. Het kon al bijna niet erger: het Openbaar Ministerie vervolgde jarenlang ten onrechte de weduwe van het slachtoffer, tevens moeder van hun vijf kinderen.

Door @Wim van de Pol

Op 21 december 2012 sprak het gerechtshof in Leeuwarden de vrouw op alle punten vrij na een vervolging met jarenlange hechtenis. Dat alles gebeurde nadat in 2008 een 47-jarige man dood in zijn slaapkamer werd aangetroffen. De echtgenote werd in januari 2009 aangehouden en uiteindelijk vervolgd voor doodslagVolgens het OM was de man gedood als gevolg van een bizar sm-spel. 

Ongeluk

Het lukte advocaat Achmed Baaijens te langen leste het gerechtshof ervan te overtuigen dat het hoogstwaarschijnlijk een ongeluk was geweest. Dat bleek uit het unanieme oordeel van binnen- en buitenlandse deskundigen. De recherche en de officier van justitie hadden verzuimd deskundigheid in te winnen (lees hier de gehele droevige geschiedenis).

Definitief

Nadat het Openbaar Ministerie om moverende redenen toch weer in cassatie ging tegen de vrijspraak door het gerechtshof belandde vorige week eindelijk een verlossende brief van het OM bij de nabestaandenDe advocaat-generaal schrijft onder meer: ‘Het arrest is onherroepelijk. Dat wil zeggen dat de uitspraak van het gerechtshof vaststaat en dat de strafzaak definitief geëindigd is.’ De advocaat van de ex-verdachte, Achmed Baaijens: ‘Het OM erkende in deze brief ruiterlijk het rehabiliterende en vrijsprekende arrest van het hof. Het OM beschouwt de zaak dus als definitief beëindigd. De brief is ook gevoegd in het cassatie-dossier.’

‘Administratieve fout’

Maar het was toch niet helemaal onherroepelijk zo bleek in een bericht in de Zwolse Stentor. De krant schreef dat de brief met het bericht dat de zaak volledig is afgehandeld ‘niet klopte’ omdat de cassatie nog loopt. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zou er sprake zijn van een ‘administratieve fout’ en de brief had ‘nooit verstuurd had mogen worden’. Er zijn volgens volgens de krant nabestaanden die hopen ‘dat cassatie juist leidt tot een nieuw proces en mogelijk alsnog veroordeling van de verdachte’. De hoofdadvocaat-generaal van het parket Leeuwarden/Arnhem zegt tegen Crimesite dat het gaat om de moeder van het slachtoffer. Er is door hem persoonlijk ‘excuses aangeboden’ aan deze vrouw. Volgens advocaat Baaijens blijkt ‘nergens uit dat het OM een “administratieve fout” heeft begaan.’ Volgens hem zijn er geen nabestaanden die een veroordeling zouden wensen van zijn cliënte. Haar familie is in ieder geval blij dat er eindelijk een einde komt aan de vervolging.

Afdoen

Advocaat Baaijens over de bizarre gang van zaken: ‘De brief van de advocaat-generaal in Leeuwarden is geschreven afgelopen 4 november, lang nadat hij in cassatie was gegaan. De brief is alleen op te vatten als een beslissing om niet verder te vervolgen. Het OM is kennelijk van mening veranderd. De procedure bij de Hoge Raad loopt. In mijn ogen kan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad na deze brief niet anders doen dan met één pennenstreek de zaak afdoen. Hij hoeft dat verder niet te motiveren, daar is jurisprudentie over.’

‘Nog steeds verdachte’

Rémy van Leest, hoofd-advocaat-generaal van het ressortsparket in Leeuwarden/Arnhem spreekt van een betreurenswaardige vergissing en bevestigt dat de brief nooit verstuurd had mogen worden. Niettegenstaande de inhoud van de brief, het feitenonderzoek en de vrijspraak door het gerechtshof alsmede de mening van de deskundigen houdt Van Leest tegen Crimesite vol: ‘Neemt u van mij aan, wat ons betreft is mevrouw overigens nog steeds verdachte’.