‘Bloemensector te kwetsbaar voor criminaliteit’

Door een gebrek aan controle op de Nederlandse bloemenhandel, kunnen criminelen te veel hun gang gaan in deze sector. Dit leidt tot drugscriminaliteit, uitbuiting en witwassen.

Foto: de bloemenveiling in Aalsmeer

Nauwelijks toezicht

Onderzoekers zeggen dat in een rapport, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse bloemensector en enkele gemeenten waar de veilingen zijn gevestigd. Omdat er nauwelijks toezicht is in de bloemenhandel en er open grenzen zijn in de EU, is de sector kwetsbaar voor misdaad.

Volgens bronnen die de onderzoekers hebben gesproken zijn er criminele netwerken en malafide bedrijven actief, die zich met meerdere vormen van criminaliteit bezighouden.

Controle laag

Massale dagelijkse bloementransporten zijn aantrekkelijk voor criminelen die drugs willen vervoeren, meldt het rapport. Als bloementransporten geen EU-grens passeren is het niveau van controle bovendien laag, zo schrijven de onderzoekers. Zij concluderen dat in de sierteeltsector ook veel geld wordt verdiend met andere soorten criminaliteit: ‘Er is sprake van systematische fraude, witwassen, oplichting, arbeidsuitbuiting en het smokkelen van onder meer wapens, sigaretten en vuurwerk.’

Aanpakken

Volgens burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland, voorzitter van de stuurgroep die opdracht voor het onderzoek gaf, is er structureel meer geld nodig om ondermijning in de sierteeltsector effectief aan te kunnen pakken.

De grootste bloemenveiling, Royal Flora Holland nam al een aantal maatregelen. Een woordvoerder: ‘We hebben de interne veiligheid en de beveiliging verbeterd, zoals het aanscherpen van de klantscreening, data security, vestigingsbeleid en het aanscherpen van het inkoopbeleid tegen arbeidsuitbuiting.’ Ook heeft men een nieuw betalingssysteem gelanceerd om witwassen tegen te gaan en heeft de veiling maatregelen genomen voor het betreden van het veilingterrein.’

In het recente verleden maakte onder meer de Italiaanse maffia vaker gebruik van de Nederlandse bloemenhandel, om drugs te smokkelen.