‘Cees H. waarschuwde Teeven voor aanslag’

Voormalig hasj-handelaar Cees H. waarschuwde Fred Teeven voor een aanslag op zijn leven. Dat meldt Brandpunt Reporter zondagavond. H. sloot in 2000 een deal met toenmalig officier van justitie Fred Teeven.

Deal

Die deal leek erg gunstig voor de crimineel te zijn uitgepakt. Hij betaalde destijds een boete van 750.000 gulden en kreeg vervolgens vijf miljoen gulden terug, geld waarop justitie eerder beslag had gelegd. Tot nu toe was onduidelijk welke tegenprestatie Cees H. had geleverd.

Kooi

Volgens Brandpunt Reporter waarschuwde Cees H. Teeven op 21 mei 1995 in een vertrouwelijk in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar H. onder streng toezicht een langjarige straf uitzat wegens drugshandel. Bij die gelegenheid waarschuwde Cees H. de officier van justitie voor een dreigende ontvoering en mogelijk zelfs een aanslag. Criminelen uit het kamp van Johan V., alias de Hakkelaar, zouden van plan zijn Teeven te ontvoeren. Er zou op het terrein van een autosloperij al een kooi zijn gebouwd om Teeven in op te sluiten, zo blijkt uit de reconstructie van Brandpunt Reporter.

Beveiligen

De Hakkelaar werd in die tijd strafrechtelijk vervolgd door Teeven in zijn hasjzaak. Nadat hij was gewaarschuwd voor een een dreigende aanslag, besloot het Openbaar Ministerie de officier van justitie streng te beveiligen. Die maatregelen werden pas twee en half jaar later opgeheven. Brandpunt-Reporter sprak de afgelopen maanden op vertrouwelijke basis met een groot aantal betrokkenen over de deal. Een gewezen justitie-ambtenaar vertelde Brandpunt Reporter dat Cees H. tijdens de ontmoeting in de EBI in Vught Teeven niet alleen informeerde over een aanslag. Cees H. zou ook belangrijke achtergrondinformatie over de Hakkelaar hebben verstrekt, met name over diens criminele financiële geldstromen.

Gun-factor

Toen officier van justitie Teeven in 2000 een deal sloot met Cees H. speelde volgens betrokkenen “de gunfactor” een belangrijke rol bij het maken van de afspraken. ‘Het was het een erezaak; een man een man, een woord een woord.’ De VVD bewindslieden Van Justitie en Veiligheid moesten dit jaar aftreden nadat er een bankafschrift was gevonden, waaruit bleek dat Cees H vier keer zoveel geld had teruggekregen dan het bedrag (1,25 miljoen gulden) dat minister Opstelten in de Tweede Kamer had genoemd.

Top

In Brandpunt Reporter blijkt dat de ambtelijke top van het ministerie van Veiligheid en Justitie al veel eerder op de hoogte was van het feit dat Cees H.  destijds bijna vijf miljoen euro had teruggekregen van het Openbaar Ministerie. Het programma kreeg inzage in een tot nu toe geheim gebleven verslag van een gesprek van 25 april 2014 tussen Teeven en directeur-generaal Gerard Roes. Teeven legt in dat gesprek uit dat Cees H. een aparte renterekening had, waarop geen beslag was gelegd door het openbaar ministerie. In de loop der jaren was de rente aangegroeid tot ‘4,8 miljoen’ gulden. Die informatie is volgens betrokkenen gedeeld met minister Opstelden, maar die deed er ‘niets’ mee en bleef bij zijn eerder genoemde 1,25 miljoen gulden. In de Tweede Kamer volstond minister Opstelten met de mededeling dat staatssecretaris Teeven ‘onvoldoende herinneringen’ had aan de zaak.

Behulpzaam

Verder in de uitzending van Brandpunt Reporter zondag een interview met  Wout Morra, de advocaat van de Hakkelaar. Hij zegt dat Cees H. Fred Teeven later ook behulpzaam is geweest in het proces tegen de Hakkelaar, door niet te verschijnen als getuige. Cees H. zou een ontlastende verklaring hebben kunnen afleggen, maar zag daar vanaf. Volgens advocaat Morra  heeft Cees H. tegenover de Hakkelaar toegegeven dat hij daarover een afspraak had met Fred Teeven. Advocaat Morra: ‘Hij is beloond voor iets wat strafrechtelijk een doodzonde is. Het openbaar ministerie heeft de waarheidsvinding belemmerd.’

De advocaat van Cees H, Jan-Hein Kuijpers, wil niet reageren op de bevindingen van Brandpunt Reporter. Begin december verschijnt het rapport van de commissie Oosting die op verzoek van premier Rutte een onderzoek instelt naar de zogenoemde Teeven-deal.

Lees de eerdere berichten over de zaak:

Hof wijst wraking Johan Verhoek toe (UPDATE)

Bonnetje van Teevendeal gevonden

Teeven: ‘Opstelten wist dat het om 4,7 mio ging’

Hakkelaar heeft getuige over deal Cees H.