Coffeeshop moet veel minder terugbetalen dan geëist

Coffeeshop Checkpoint in Terneuzen, en de directeur, moeten in totaal 11 miljoen euro aan crimineel verdiend vermogen aan de Staat betalen. Het gerechtshof Den Haag bepaalde dat woensdag. Het bedrag  is ruim 11 miljoen minder dat de Staat eiste.


Het hof heeft er rekening mee gehouden dat de overheid indertijd een actieve en faciliterende rol speelde bij de ontwikkeling van de coffeeshop, en dat de overheid inkomsten heeft gehad als gevolg van de exploitatie van de coffeeshop. Diezelfde overheid wist of kon weten dat de hoge winsten alleen konden worden behaald doordat de coffeeshop voortdurend de gedoogvoorwaarde over de handelsvoorraad overtrad.

Aan de andere kant schrijft het hof in het arrest dat het maatschappelijk niet aanvaardbaar is dat de coffeeshop en de directeur al het door hen met strafbare feiten verdiende geld zou mogen behouden. Het te betalen bedrag is bijna de helft van de winst die de coffeeshop in de periode van 2006 tot en met 2008 behaalde.

Aan het arrest is al een slepende procedure vooraf gegaan. Zie:

En weer moet de Checkpoint-zaak over

OM in cassatie tegen Checkpoint

OM verliest coffeeshop-zaak