Conclusie Baybaşin-zaak pas in het najaar

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad Diederik Aben heeft meer tijd nodig om zijn conclusie af te maken over het herzieningsverzoek van de Turkse Koerd Hüseyin Baybaşin. Dat heeft een betrouwbare bron aan Crimesite bevestigd. De bedoeling was dat hij nog voor de zomer zou concluderen.

Door @Wim van de Pol

Advocaat Adèle van der Plas diende haar herzieningsverzoek in op 18 april 2011. De Hoge Raad achtte het kennelijk gewenst om zelf nader onderzoek in de zaak te doen en wachtte op de inwerkingtreding van de Wet hervorming herziening ten voordele op 1 oktober 2012. De dag erna besloot de Hoge Raad de advocaat-generaal zelf (technisch) onderzoek in de zaak te laten doen, zie de eerste conclusie van Aben.

Uitlokken moord

Baybaşin is in het voorjaar van 1998 aangehouden en in 2002 tot levenslang veroordeeld (arrest) wegens uitlokken van een moord in Turkije en een poging tot uitlokking in de Verenigde Staten. Het bewijs is volledig gestoeld op de interpretatie van afgeluisterde telefoongesprekken. In de loop der jaren is veel twijfel ontstaan over die gesprekken omdat het erop lijkt dat ze in elkaar zijn gezet. Advocaat Van der Plas heeft in haar herzieningsverzoek nieuwe aanwijzingen hiervoor overlegd. Door de advocaat-generaal is nieuw technisch onderzoek gedaan naar manipulatie van de telefoontaps. Dat is inmiddels voltooid.

Turkse autoriteiten

Van der Plas heeft in het herzieningsverzoek ook nieuwe feiten aangedragen over het begin van het onderzoek tegen Baybaşin. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit veel eerder is begonnen dan in februari 1998 zoals in het dossier staat. Volgens Van der Plas hebben de Turkse autoriteiten samen met de Nederlanders al vanaf halverwege de jaren negentig geheim onderzoek naar Baybaşin gedaan. Er is door de rechter-commissaris voor de Hoge Raad een tiental getuigen gehoord over het onderzoek naar Baybaşin.

Er liggen nu 101 nieuwe feiten waarover Aben moet besluiten.

Het onderzoek van de Hoge Raad duurt nu ruim vijf jaar en nu al ligt er een zeer groot aantal nieuwe bewijsstukken dat er in de zaak is gefraudeerd. De conclusie van Aben over zijn onderzoek zal beslissend zijn over het besluit van de Hoge Raad over het herzieningsverzoek. De herziening in de zaak tegen de levenslang gestrafte Baybaşin is één van de langst lopende procedures in een strafzaak bij de Hoge Raad.

Baybaşin stond in Turkije op een dodenlijst omdat hij een prominente maar gematigde Koerd was. Hij gold in de jaren negentig na Abdullah Öcalan als één van de staatsvijanden van de toenmalige Turkse regering.

De laatste berichten over Baybaşin:

Hoogleraar: ‘Manipulatie Baybasin-taps is zeker’

Baybasin-affaire heel dichtbij apotheose (VIDEO)

NOS betaalt 10.000 euro aan Baybasin

NOS moet rectificeren over Baybaşin

Beklag om ‘pesterijen’ in PI Zuyder Bos (UPDATE)

Beklagcommissie stelt Baybasin in het gelijk

Anatomie van een celinspectie in PI Zuyder Bos

Van der Steur wil hervorming telefoontap-bedrijf