Corona geconstateerd in gevangenisziekenhuis

Woensdagavond is de eerste coronabesmetting in een penitentiaire inrichting vastgesteld, zo meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dat gebeurde in in het gevangenisziekenhuis van de PI Haaglanden. Hij is volgens protocol geïsoleerd.

Uit welke PI de gedetineerde was overgenomen door het gevangenisziekenhuis is niet duidelijk. DJI ontkende eerder geruchten dat er corona zou zijn geconstateerd in de inrichting in Grave.

Vorige week vrijdag werd een aantal maatregelen bekend gemaakt die DJI neemt om de kans op besmetting te verlagen en druk op personeel te verminderen.