De overwegingen van de nieuwe kroongetuige

Vrijdagmiddag werd bekend dat Nabil B. uit Utrecht kroongetuige is geworden. Het Openbaar Ministerie hoopt hiermee een reeks liquidaties, waaronder een aantal in de zogenaamde Mocro oorlog, op te kunnen lossen. De advocaten van de kroongetuige deelden vanmiddag namens B. een toelichting uit. 

In de verklaring staat onder andere:

B. heeft er belang bij een toelichting te geven op zijn keus nu hij daarmee ook een uitleg geeft aan de mensen in zijn omgeving. Niet alleen de mensen die, in meer of mindere mate, betrokken zijn bij de misdrijven waar het over gaat, maar ook de mensen die de gevolgen van die misdrijven hebben ondervonden.

B. was een onbekende voor justitie tot hij besloot deze stap (een deal sluiten met justitie – red.) te nemen. Hij was niet in beeld van enig misdrijf en leefde ‘onder de radar’. In de groep waarvan B. deel uit maakte werden opdrachten tot liquidaties gegeven en werden deze voorbereid dan wel uitgevoerd. Naarmate de tijd verstreek is dat aan het geweten van B. gaan knagen. De vergismoord op Hakim Changachi op 12 januari 2017 veranderde alles. Niet alleen wordt de voorbereide liquidatie van Khalid H. ineens zeer persoonlijk door het overlijden van Hakim, een jongen die hij goed kende. Ook ontstaat er in de dagen erna een concrete dreiging op zijn leven vanuit zijn eigen groep, omdat hij als een risico wordt gezien. B. zit klem.

De optelsom van die feiten en omstandigheden openen voor B. de deur naar justitie. Hij stapt over de drempel en legt een aantal verklaringen af over liquidaties dan wel pogingen daartoe of voorbereiding daarvan. Automatisch gaat het dan ook over zijn eigen deelname aan die feiten en de organisatie er om heen. B. heeft een overeenkomst gesloten met het Openbaar Ministerie. De rechter-commissaris in Amsterdam heeft die overeenkomst vervolgens verantwoord en rechtmatig geoordeeld.

(Op de foto de uitgebrande vluchtauto die werd geregeld door Nabil B. voor de voorgenomen liquidatie van Khalid H.)