Diensten mogen info uitwisselen met Amerikanen

Het gerechtshof in Den Haag vindt dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD mogen doorgaan met uitwisselen van gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten. Belangenorganisaties hadden geëist dat de diensten zouden stoppen vanwege de vergaande methodes van met name de National Security Agency (NSA).

Snowdon

Belangenorganisaties die opkomen voor persvrijheid en privacy, en onder meer een advocaat en een journalist, stelden zich op het standpunt dat uit de onthullingen van voormalig medewerker van de NSA Edward Snowdon blijkt dat de NSA bij het verzamelen van inlichtingen ongeoorloofde methoden hanteert.

Nederlandse diensten wisselen regelmatig informatie uit met inlichtingendiensten uit de VS en het Verenigd Koninkrijk. Dat doen ze op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002.

Verkeersgegevens

De eisers stelden dat de NSA met het verzamelen van gegevens veel te ver zou gaan en de grondrechten van burgers zou schenden. Ook zuigt de NSA stelselmatig en ongericht verkeersgegevens weg van grote datakanalen bij internetknooppunten en van kabelmaatschappij om daarin naar relevante informatie te zoeken. Dat mag in Nederland momenteel niet (maar binnenkort waarschijnlijk wel).

Verkeergegevens zijn details over wie met wie op welk tijdstip en vanuit welke plaats langs elektronische weg heeft gecommuniceerd. Het gaat niet om de inhoud van de communicatie. De Amerikanen vinden zo ook gegevens van Nederlandse ingezetenen, bijvoorbeeld omdat ze met Amerikanen communiceren of gebruik maken van Amerikaanse diensten van bijvoorbeeld Apple, Facebook of Google.

Bevoegdheden

Het hof heeft in hoger beroep de eis afgewezen, net als eerder de rechtbank heeft gedaan. Volgens het hof zijn er onvoldoende concrete aanwijzingen dat de NSA en de Britse geheime dienst de grondrechten schenden. De omstandigheid dat buitenlandse inlichtingendiensten soms meer bevoegdheden hebben dan de Nederlandse inlichtingendiensten, heeft niet tot gevolg dat de AIVD en de MIVD geen gegevens van deze buitenlandse inlichtingendiensten mogen ontvangen.

Dat zou anders kunnen liggen indien de Nederlandse inlichtingendiensten bewust de eigen wettelijke beperkingen zouden omzeilen door te profiteren van de ruimere bevoegdheden van de buitenlandse inlichtingendiensten. Van dergelijk misbruik is het hof in dit geval echter niet gebleken.

Zie ook:

Diensten willen onverdachte burgers hacken

Staat verliest hoger beroep tappen AIVD

KPN: ‘Tapwet is ongrondwettelijk’