Encrochat-hack leidt tot meer ontdekkingen van drugslabs

De politie heeft in 2020 meer drugslabs ontmanteld dan het jaar ervoor. Ook het aantal aangetroffen opslaglocaties van synthetische drugs is gestegen. Belangrijke oorzaak hiervoor is het onderscheppen van berichten van criminelen, via de Encrochat-hack.

door Joost van der Wegen

Meer

Afgelopen jaar ontmantelde de politie 108 laboratoria waar synthetische drugs als xtc en crystal meth (methamfetamine), worden geproduceerd. Dat zijn er 18 meer dan in 2019, een toename van 20 procent. Vooral in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, Zeeland en Noord-Brabant trof de politie meer drugslabs aan. Dit meldt de politie vandaag in een persbericht, naar aanleiding van cijfers die ze op een rijtje zette.

Gestegen

Het aantal aangetroffen drugslabs is de afgelopen vijf jaar voortdurend gestegen. Opvallend is de toename van productielocaties waar crystal meth gemaakt en gekristalliseerd wordt. In 2020 zijn 32 van die locaties ontmanteld, tegen 9 in 2019.

Het aantal aangetroffen opslaglocaties voor synthetische drugs nam toe met 23,5 procent: van 85 in 2019 tot 105 in 2020. Die stijging is het sterkst in de provincies Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

De stijging van het aantal ontdekte productie- en opslaglocaties is mede veroorzaakt door het gebruik van berichten uit de gekraakte pgp-server ‘Enchrochat’. De politie in haar rapport: ‘Dit heeft geleid tot veel succesvolle interventies.’

De tekst gaat onder de reclame verder

Milieustraat

Tegenover de stijging van het aantal ontdekte drugslabs en opslaglocaties staat een afname van het aantal ontdekte dumpingen van drugsafval. Dat waren er 178, een daling van 8,6 procent ten opzichte van 2019. Toen waren het er 13 minder.

De politie vindt het aannemelijk dat criminele organisaties andere werkwijzen hanteren om zich te ontdoen van het afval. Er wordt bijvoorbeeld meer afval achtergelaten op lab-locaties en zijn er aanwijzingen dat het afval als chemisch afval via milieustraten van de gemeenten wordt gedumpt.

Bestrijding

‘Het is lastig aan te geven of het toegenomen aangetroffen labs en opslaglocaties betekent dat de productie van synthetische drugs is gestegen’, stelt politieman Max Daniel, als landelijk portefeuillehouder Drugs. ‘We weten immers niet wat we missen. Wel hebben we de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit, en daarmee de aanpak van synthetische drugs, geïntensiveerd. Dat heeft mogelijk een rol gespeeld. Ook worden burgers zich steeds meer bewust van signalen van drugslabs en opslaglocaties en de risico’s die daaraan verbonden zijn.’

Voor het bijhouden van de cijfers heeft de politie zich gehouden aan de richtlijnen van de Europese drugsbestrijdingsorganisatie, aldus het rapport. Dit overzicht gaat niet over de inbeslagnames van het eindproduct, zoals bijvoorbeeld gesmokkelde ecstacy.

Verstoren

De politie zegt volgend jaar weer ‘fors’ in te zetten op de bestrijding van deze vorm van  criminaliteit. Daniel: ‘Daarbij richten we ons niet alleen op de labs en opslaglocaties van synthetische drugs, maar proberen we ook het productieproces duurzaam te verstoren.’

Ze noemt als voorbeeld een ketelbouwersproject, waarbij de politie begin dit jaar op zoek ging naar toeleveranciers van speciaal gebouwde of gemodificeerde ketels die worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs.

‘De opkomst van de productie van crystal meth baart zorgen’, zegt politiechef Daniel. ‘De bestrijding daarvan heeft een hoge prioriteit, vanwege de enorme winsten die criminelen er mee maken, maar ook vanwege het zeer verslavende en destructieve karakter.’

Daarnaast blijft de politie het belang benadrukken om ook op andere manieren de strijd tegen drugscriminaliteit te voeren. Ze ziet een belangrijke rol weggelegd voor andere (overheids)instanties. Een politiechef wees er eerder op om het verdienmodel van criminelen kapot te maken, om onder meer het grote aantal drugslabs terug te brengen.