Engeland: “preventieve” mishandeling van gedetineerden

Personeel van drie Engelse gevangenissen geeft gedetineerden in bepaalde gevallen standaard een pak slaag om ze rustig te houden. Dat schrijft het Europees Comité ter Voorkoming van Foltering na een inspectie van drie inrichtingen in Liverpool, Wormwood Scrubs (West London, foto) en Doncaster. Een delegatie van het comité deed in mei vorig jaar tien dagen bij verrassing een inspectie.

Preventive strikes

Het comité is een onderdeel van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa waar 47 landen lid van zijn.

Het comité schrijft over ‘nieuw en diep verontrustend geweld’ waar gevangenen slachtoffer van worden, met name in Liverpool en Wormwood Scrubs. Met zogeheten ‘preventive strikes‘ wordt volgens het comité bedoeld: ‘preventief slaan van meewerkende gedetineerden over wie de staf denkt dat ze in de toekomst een bedreiging zouden kunnen vormen.’ Het comité noemt dit ‘een verwerpelijke praktijk’.

Gevaarlijk figuur

De delegatie denkt dat de interne verslaglegging over geweldsincidenten soms onnauwkeurig en misleidend is. Er zijn door het comité meerdere gevallen van eenzijdig geweld vanuit de staf naar gevangenen vastgesteld. Dat gebeurde met name nadat gedetineerden gewond waren geraakt na contacten met bewaarders en ook nadat ze hadden geklaagd over slechte behandeling.

In Liverpool stelde een medewerker die verantwoordelijk is voor de orde in de inrichting dat het legitiem zou zijn ‘preventief’ op te treden tegen gevangenen als bekend is dat het een gevaarlijk figuur kan zijn.

Regel uit 1909

In Liverpool loopt er een ontslagzaak van een bewaarder waarin deze bevestigt dat het volgens de regels is om preventief klappen uit te delen. Er blijkt in die inrichting sinds 2015 een huisregel te bestaan die stelt: ‘Er is geen wettelijke regel die zegt dat iemand moet wachten tot hij aangevallen wordt voordat hij zich kan verdedigen’. Deze regel blijkt een overleving te zijn van een regel van het Britse Openbaar Minsterie uit 1909.

Het rapport schrijft ook over alarmerend hoog drugsgebruik in de inrichtingen en de aanwezigheid van mensen met onbehandelde psychische stoornissen.

Er zitten tientallen Nederlanders in Britse gevangenissen.

Overbevolkt

In 2016 concludeerde hetzelfde comité na een bezoek aan Engeland dat het gevangenissysteem in Engeland in ‘diepe crisis’ verkeerde omdat het ‘onveilig, gewelddadig en overbevolkt’ was. Dat was iets dat de inspecteur van de penitentiaire inrichtingen in Engeland en Wales dat jaar ook had geconcludeerd. Inmiddels lijkt er volgens berichten in Britse media van de afgelopen jaren nog niet veel te zijn verbeterd.

Het Britse ministerie van Justitie reageert donderdag in The Guardian dat er 10.000 banen bijkomen in de sector zodat contrabande en onveiligheid kan worden aangepakt. En verder dat: ‘Onze hardwerkende staf training van wereldklasse krijgt en afgerekend wordt op hoge professionele standaard voor hun gedrag tegenover gedetineerden, ook daar waar het gaat om het toepassen van fysiek geweld.’