Frenkie P. komt niet in aanmerking voor re-integratie

De man die voor de moorden van de Bende van Venlo een levenslange straf uitzit komt vooralsnog niet in aanmerking voor re-integratieactiviteiten. In kort geding heeft de president van de Haagse rechtbank bepaald dat de minister voor Rechtsbescherming dit terecht aan Frenkie P. heeft ontzegd.

Adviescollege

P. is in 1996 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens het plegen van zeven levensdelicten. Het Adviescollege Levenslanggestraften (ACL) heeft in 2019 geadviseerd om P. vooralsnog niet toe te laten tot re-integratieactiviteiten. Dit zijn activiteiten die zijn bedoeld om een levenslanggestrafte voor te bereiden op een eventuele terugkeer in de samenleving. De minister heeft dat advies van het ACL gevolgd.

Niet zorgvuldig

Frank P. is het niet eens met de beslissing van de minister en spande een kort geding aan. Volgens hem is de gevolgde procedure die tot die beslissing heeft geleid niet op alle punten zorgvuldig geweest. Zo heeft P. niet over verslagen van hoorzittingen kunnen beschikken. Ook is hij het er niet mee eens met dat door het ACL wordt geëist dat hij praat over alle zeven delicten. Hij ontkent zes moorden te hebben gepleegd.

Pieter Baan Centrum

De voorzieningenrechter oordeelt dat het advies in de zaak van P. niet onzorgvuldig of onjuist is.

Uit het advies volgt dat de hoorzittingen geen beslissende rol hebben gespeeld in het advies om hem niet tot re-integratieactiviteiten toe te laten. Stukken van het onderzoek van P. in het Pieter Baan Centrum en het reclasseringsrapport over hem heeft hij wel vooraf ontvangen. Juist die stukken zijn bepalend geweest voor het eindoordeel. Er is met name een negatief advies gegeven, omdat P. zich bij het onderzoek door het Pieter Baan Centrum en de Reclassering terughoudend heeft opgesteld en niet of nauwelijks wilde praten over zichzelf, zijn sociale netwerk en zijn toekomstplannen.

Hierdoor zijn de onderzoeken beperkt gebleven en hebben de onderzoekers geen uitspraak kunnen doen over de aan- of afwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis en recidiverisico. Uit het advies blijkt duidelijk dat het ACL alleen al hierom heeft geadviseerd P. nog niet voor re-integratieactiviteiten in aanmerking te laten komen.

Binnen twee jaar zal het ACL opnieuw beoordelen of P. kan worden toegelaten tot de re-integratiefase.