Geen onderzoek privacywaakhond naar Ennetcom (UPDATE)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt geen onafhankelijk onderzoek in naar de Ennetcom-gegevens van pgp-telefoons die in de grote heroïne-zaak “Anemoon” naar voren komen. De AP ziet geen verband tussen de beschikbare gegevens van de pgp-gebruikers en twee verdachten.

Door Wim van de Pol

Advocaat Michel van Stratum had om een onderzoek gevraagd om na te gaan of het Openbaar Ministerie goed met de privacyregels was omgegaan in het onderzoek naar communicatie met pgp-telefoons die in de Ennetcom-gegevens uit Canada voorkomen.

Betrokkenen

In de zaak draait het om verdenkingen van betrokkenheid bij grote heroïnelaboratoriums. De twee cliënten van Van Stratum ontkennen achter de ontsleutelde pgp-communicatie te zitten die de officier van justitie inzet als bewijs. De AP zegt er op grond van de stukken vanuit te gaan dat de twee verdachten ‘niet als betrokkenen’ die met de telefoons communiceerden kunnen worden aangemerkt. Ze hebben ontkend iets met de pgp-telefoons te maken te hebben

Advocaat Van Stratum ziet de conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens als ontlastend:

Naar het (voorlopig) oordeel is volgens de AP kort gezegd geen sprake van herleidbare persoonsgegevens naar mijn beide cliënten. Dat is ontlastend. Aannemelijk is dus dat beiden geen pgp-gesprekken/berichten hebben gezonden of ontvangen met pgp-toestellen in de zaak.

Meer zaken

In een aantal belangrijke strafzaken, zoals over liquidaties speelt momenteel ontsleutelde pgp-communicatie een grote rol in het bewijs. Steeds komt daarbij de vraag op of de identiteit van verdachten te koppelen is aan bijnamen of e-mailadressen die de berichten verstuurden. Van Stratum:

Ik voorzie dat op deze wijze vele verdachten in megazaken zoals liquidatiezaken ook de AP verzoeken een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken. Als de AP vervolgens geen onderzoek instelt vanwege geen herleidbaarheid, heb je als advocaat in strafzaken ontlastend bewijs in handen en kan je je standpunt meer body geven.

Danny M.

Overigens loopt er nog een andere procedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de Ennetcom-data. Dat gaat om de nog lopende rechtszaak tegen de directeur van Ennetcom Danny M. en zijn bedrijven. Advocaat Inez Weski heeft voor Danny M. en diens bedrijven als belanghebbenden een zeer uitgebreid onderbouwde motivering ingediend waarin ook een specialist op het gebied van de privacywetgeving aangeeft hoe deze wetgeving in de Ennetcom-zaak met voeten zou zijn getreden. Zo worden er volgens deze wetenschapper zonder de vereiste rechterlijke instemming, onafhankelijk toezicht, betrouwbaarheid en rechtmatigheid Ennetcom-data door de politie verwerkt en gebruikt in allerlei onderzoeken.

Die zaak is van groot belang omdat het bewijs in veel lopende liquidatieomderzoeken is gebouwd op die gegevens van Ennetcom.