‘Geen “opdracht” van CIE’

De advocaat van overvaller Boutahar A. zegt dat het gerechtshof in Arnhem deze week ten onrechte de suggestie heeft gewekt dat zijn cliënt CIE-informant was.

Kraaienpoten

Boutahar A. kreeg deze week van het gerechtshof acht jaar cel opgelegd voor deelname aan twee overvallen. Er was dna van A. aanwezig op kraaienpoten die zijn gevonden bij een overval in Driebergen. A. heeft altijd verklaard dat zijn dna aanwezig kon zijn op die kraaienpoten doordat hij ze had laten zien tijdens een contact met een CIE-rechercheur. Het gerechtshof schreef in het arrest dat A. zou hebben verklaard dat hij van de CIE de opdracht heeft gekregen de kraaienpoten mee te nemen en aan hen te laten zien. Maar volgens advocaat Patrick Rombouts heeft zijn cliënt nooit beweerd dat de CIE ‘opdracht’ heeft gegeven kraaienpoten te tonen die bij een overval in Driebergen zouden zijn gebruikt.

Twee uur

Hoewel de Amsterdamse CIE-officier van justitie in een proces-verbaal bevestigde dat er contacten waren geweest tussen rechercheurs en A. geloofde het gerechtshof niet dat het dna door een ontmoeting met een CIE-rechercheur op de kraaienpoten was gekomen. Het horen van een betrokken CIE-rechercheur wees het hof af. Het hof wilde ook geen telefoongesprekken beluisteren die A. vanuit de gevangenis voerde met een CIE-rechercheur. Rombouts had het hof daarom gewraakt. Hij vindt dat het gerechtshof vooringenomen was. ‘Het dossier beslaat twintig ordners maar ze hadden aanvankelijk slechts twee uur voor de behandeling uitgetrokken.’

Deuren gesloten

Dat er contacten zijn geweest tussen A. en CIE’ers wil niet zeggen dat hij CIE-informant was, aldus Rombouts. ’Of hij de status van informant had laat het hof in het midden’, zegt Rombouts. Rombouts is ook ontstemd dat het Arnhemse gerechtshof in het gepubliceerde arrest uitgebreid heeft geschreven over de contacten van zijn cliënt met de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE). ‘Het hof heeft bij de behandeling op mijn verzoek steeds de deuren gesloten als die contacten aan de orde waren.’

Inschrijving

De CIE verzamelt zelfstandig informatie over criminele activiteiten. Als dat relevant is wordt anonieme informatie in lopende onderzoeken ingebracht. Het is gebruikelijk dat rechercheurs van de CIE contacten proberen te leggen met criminelen en niet-criminelen. Zulke contacten leiden echter niet altijd tot een officiële inschrijving als informant van de CIE.