GeenStijl zet opname gesprek Khalid Kasem, Royce en Peter R. de Vries op site

GeenStijl zet opname gesprek Khalid Kasem, Royce en Peter R. de Vries op site

GeenStijl heeft woensdag de opname van een gesprek tussen Peter R. de Vries, Royce de Vries en Khalid Kasem online gezet. Ze kwam aan de tape via dezelfde partij die de opnames aan het AD leverde. GeenStijl vindt dat er onduidelijkheid is over de interpretatie van de tape.

Verwarring

GeenStijl stelt dat ze de opname heeft geplaatst, omdat er in het publieke debat veel verwarring zou zijn ontstaan over waar Kasem nu precies van beschuldigd is. Ze vindt het belangrijk de opname te laten horen, om de verklaring van Kasem op waarde te kunnen schatten, laat ze weten.

Dit bijvoorbeeld naar aanleiding van de reactie van Royce de Vries dat het bij de beschuldiging van omkoping aan het adres van Kasem om ‘een broodje aap-verhaal’ zou gaan.

Opwinden

‘Al vanaf de eerste publicatie van het AD hebben wij van GeenStijl ook veel aandacht aan de opnames besteed’, schrijft de website. ‘Niet alleen vanwege de inhoud van de onthullingen, maar vooral omdat wij als medium ons opwinden als het over de media gaat, zeker als media ergens niet over mogen publiceren.’

Meeslepen

GeenStijl vindt dat de opname ook verkeerd wordt geïnterpreteerd: ‘In een eerste reactie aan het AD stelde Royce de Vries dat zijn vader Kasem heeft geconfronteerd met het verhaal dat hij een ambtenaar zou hebben omgekocht. Dat is echter niet wat uit de opnames van het gesprek blijkt. Die geven juist de indruk dat Kasem wordt geconfronteerd met het feit dat hij een klant heeft opgelicht, en zelf tegen zijn kantoorgenoten beweert dat hij juist een ambtenaar heeft omgekocht. “Ik laat me ook misschien net te snel meeslepen in de positie van een cliënt en ik wil het ook heel graag goed doen.”’

GeenStijl heeft overigens wel geknipt in de opname, waar de naam van de cliënt van het kantoor van De Vries wordt genoemd.

De Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten concludeerde pas in een onderzoek, dat Kasem geen tuchtrechtelijke handelingen had verricht. Hij kreeg alleen een waarschuwing. Op die conclusie is inmiddels veel kritiek.