Deken vindt geen aanwijzing voor omkoping door Khalid Kasem

Deken vindt geen aanwijzing voor omkoping door Khalid Kasem

De Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft geen aanwijzingen kunnen vinden voor de betrokkenheid bij omkoping van een selectiefunctionaris van justitie, door advocaat Khalid Kasem. Dat dit soort ’trucs’ volgens hem ook op het kantoor van Geert-Jan van Oosten zou plaatsvinden, is volgens de Deken niets gebleken. Kasem kreeg wel een waarschuwing voor een ongepaste opmerking over het betalen van een factuur waar het in deze zaak om ging.

door Joost van der Wegen

Beschuldiging

De Deken deelde woensdagmiddag de conclusies uit het onderzoek dat hij uitvoerde naar de beschuldigingen in een recent artikel van het Algemeen Dagblad, waarin staat beschreven hoe hij hierover verhaal deed tegenover zijn kantoorgenoten Peter R. de Vries, en zijn zoon Royce de Vries. Dit bleek uit opnames die Peter R. de Vries had gemaakt en die in handen van het AD waren gekomen.

Na het verschijnen van het artikel stopte Kasem met zijn werk als presentator voor BNNVARA.

Vrij

Het onderzoek van de Deken pleit hem nu vrij van de vermeende omkoping. Hij concludeert wel dat ‘in één geval ongepaste uitlatingen ten opzichte van een cliënt zijn gemaakt om betaling van een factuur te verkrijgen’.

In dat verband heeft de deken Kasem een formele waarschuwing gegeven. ‘Van andere tuchtrechtelijk verwijtbare handelingen is niet gebleken.’

De Deken in zijn rapport: ‘Uit de eigen verklaring van mr. Kasem stel ik vast dat hij zich ongepast heeft uitgelaten tegenover zijn cliënt Hans, door de indruk te wekken dat “een derde” betaald zou moeten worden waar dat niet het geval was. Dat vindt mr. Kasem zelf ook ongepast. Het past een advocaat niet om onjuiste mededelingen te doen aan zijn cliënt.’

Onderzoek

De Deken stelt dat hij in het kader van het onderzoek uitgebreid met meerdere personen heeft gesproken. ‘Daarnaast is informatie opgevraagd, verkregen en bestudeerd. Deze informatie bestaat onder meer uit de geluidsbestanden, dossierstukken, correspondentie, WhatsApp-berichten, processtukken en financiële informatie.’

De Deken houdt in zijn rapport wel een slag om de arm over de waarde van zijn onderzoek: ‘Ik realiseer me terdege dat ik nooit volledig zekerheid zal hebben dat mij geen rad voor de ogen is gedraaid. Een negatief bewijs, in de zin van bewijs dat iets niet gebeurd is, is ook niet te leveren.’

De Deken schrijft dat het niet gebruikelijk was dat op het advocatenkantoor van De Vries en Kasem alles werd opgenomen.

Trucs

Op zeker moment zei Kasem in de opnames die door het AD zijn beluisterd ook dat ’trucs’ als het gaat om het beïnvloeden van selectieambtenaren vaker werden uitgevoerd op het kantoor van advocaat Van Oosten, waar hij eerder werkte. De Deken stelt nu dat dit ‘nergens op is gebaseerd’. Het onderzoek naar Van Oosten kon daardoor volgens hem ‘vrij snel worden afgerond’.

Meer onderzoek

Ook de Rijksrecherche en de Dienst Justitiële Instellingen doen overigens nog onderzoek naar de beschuldiging aan het adres van Kasem.