Gemeenten falen in hulp aan criminele jongeren

Gemeenten in Nederland falen bij het beoordelen en begeleiden van jongeren die in de criminaliteit dreigen te belanden. Dat komt naar voren uit een onderzoek naar het functioneren van de reclassering in Nederland.

Door Joost van der Wegen

Te weinig hulp

Gemeenten bemoeien zich te veel met het werk van de reclassering, in het beoordelen van de problemen van jongeren die met het jeugdstrafrecht te maken hebben gekregen. Ook bieden ze hen te weinig hulp. Dat blijkt uit zeer recent onderzoek van de Inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de kwaliteit van de reclassering in Nederland.

Kritiek

Jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen, komen in aanmerking voor hulp via de reclassering. Maar als dit in het jeugdstrafrecht plaatsvindt, zijn ze hiervoor afhankelijk van hulp door de gemeentes. En die krijgen van medewerkers van de reclassering in dat verband stevige kritiek.

Zo zouden gemeentes zich te veel bemoeien met het vaststellen van de problematiek van de jongeren, waardoor hierin fouten worden gemaakt en ze geen hulp op maat krijgen. Ook kopen de gemeenten te weinig zorg in voor de jongeren, en schiet die zorg regelmatig te kort.

Passend

De inspectie van justitie stelt vast dat de hulp aan jongeren als ze volgens het volwassenenstrafrecht worden bestraft, beter is ingericht. Terwijl juist het jeugdstrafrecht is bedoeld om jongeren op een meer passende manier te kunnen bestraffen.

De uitkomsten van het rapport van de inspectie zijn woensdag bekendgemaakt.

Eerder deze maand luidden kinderrechters en deskundigen hierover al de noodklok.