Gerechtshof geeft Haarlemse Hells Angels hogere straf

Het gerechtshof Amsterdam heeft woensdag zes oud-leden en de Stichting Hells Angels Haarlem veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Ze krijgen hogere straffen dan de rechtbank eerder oplegde. Eén van hen had daarnaast twee wapens en bijbehorende munitie voorhanden en is veroordeeld tot 25 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Vijf zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk.

Wapens

Van de Stichting is het clubhuis in Haarlem verbeurd verklaard tot een bedrag van 80.000 euro. Deze beslissing is in grote lijnen conform de eis van het Openbaar Ministerie in hoger beroep.

De zes waren lid van de Haarlemse afdeling van de Hells Angels en vormden samen met de Stichting en vier andere personen een criminele organisatie. Zij droegen bij aan de verwezenlijking van het criminele oogmerk van die organisatie, aldus het hof. De reputatie van het Haarlemse chapter was erg slecht. De Haarlemse burgemeester kreeg in 2018 enige tijd politiebewaking.

Het hof heeft vastgesteld dat ernstige geweldsincidenten, waaronder afpersingen, mishandelingen en brandstichtingen, direct gerelateerd kunnen worden aan dit chapter van de Hells Angels. De zes mannen namen niet zelf actief deel aan de gewelddadigheden, zoals die door drie andere – reeds onherroepelijk veroordeelde – leden zijn gepleegd. Tot die groep behoorde onder meer de ex-president Lysander de R..

Het clubhuis is verbeurd verklaard omdat het hof vindt dat de deelname aan de criminele organisatie met behulp van het clubhuis is begaan.

Hogere straf

De gevangenisstraffen zijn hoger dan die door de rechtbank waren opgelegd omdat het hof de ernstig van de feiten zwaarder weegt. Voor de zes mannen betekent de uitspraak van het hof dat ze weer de cel in moeten. Een deel van de gevangenisstraf heeft het hof voorwaardelijk opgelegd, met als doel de mannen ervan te weerhouden zich in de toekomst opnieuw in te laten met strafbare feiten. Dit tegen de achtergrond dat de Hells Angels Haarlem volgens het hof nog steeds lijkt te bestaan.