Gerechtshof wijst vordering op erfenis Endstra af

Het gerechtshof in Amsterdam heeft in het hoger beroep van de Haagse vastgoedhandelaar Harry Pen niet vastgesteld dat deze nog miljoenen tegoed heeft uit de erfenis van de in 2004 doodgeschoten Willem Endstra. Het hof vindt dat Pen onvoldoende heeft bewezen dat hij die vorderingen had toen Endstra werd vermoord.

Fax

Uit onder meer het onderzoek in de zaak tegen Willem Holleeder is gebleken dat Endstra een vastgoedhandelaar was die grote bedragen van criminelen witwaste en belegde middels zijn tientallen vastgoed bv’s. Zijn transacties werden zeer vaak niet of pas achteraf vastgelegd. Hij deed ook zaken met andere vastgoedhandelaren, zoals Harry Pen.

Pen had de vereffenaar van de erfenis van Endstra voor de rechter gedaagd. De rechtbank wees de vordering af waarna hij in hoger beroep ging. Pen vond dat Endstra aan hem nog geld verschuldigd was, op basis van een serie bij name genoemde vastgoedtransacties. Hij had daarvoor onder meer een ondertekende fax van Endstra met daarop een lijst met de transacties als bewijs ingediend.

De vereffenaar was van mening dat de handtekening onder de fax vervalst is. Een deskundige achtte het echter waarschijnlijk dat de handtekening echt is.

Vorderingen blijken niet

Het gerechtshof heeft nu bepaald dat het niet van belang is of de handtekening echt is of niet, omdat uit de fax volgens het hof niet de door Pen gestelde verplichtingen van Endstra blijken.

Verder vindt het hof dat ook uit ander bewijs dat is aangevoerd niet voldoende blijkt dat Pen vorderingen had op Endstra’s erfenis.

Het gerechtshof heeft ruim de tijd genomen om tot het arrest te komen. In juli werd het voor de zevende maal uitgesteld.

Zie het arrest.