Advies AG: geen herziening Hagemann

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft dinsdag een negatief advies gegeven over het herzieningsverzoek van Louis Hagemann in de zaak Bolhaar. Uit nieuwe verklaringen zou blijken dat Hagemann tot levenslang is veroordeeld op basis van valse verklaringen, maar de AG ziet geen reden tot herziening in deze zaak. John Peters, advocaat van Hagemann, vindt het advies 'onbegrijpelijk'.  

Hagemann werd in 2005 door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot levenslang voor doodslag op de twee kinderen van de Amsterdamse Corina Bolhaar in 1984.

Verjaard

Voor de gruwelijke moord op de Amsterdamse zelf werd Hagemann niet veroordeeld, want die zaak was toen verjaard. Volgens het hof was Hagemann ook daar verantwoordelijk voor.

Ex-vriendin

Onderdeel van het bewijs was een verklaring van Hagemann's toenmalige vriendin, Renetta, die zei dat Hagemann de moord tegenover haar had bekend. De advocaat van Hagemann, John Peters, zei eerder al dat die verklaring vals was. Hij heeft drie nieuwe, notariële verklaringen van getuigen die zeggen dat Renetta de belastende verklaring heeft verzonnen om Hagemann 'erbij te naaien'.

Verder lagen er ook verklaringen van medegedetineerden en nog een ex van Hagemann. Zij verklaarden allen iets 'van horen zeggen'. In het herzieningsverzoek werden verklaringen van personen aangedragen die de belastende verklaringen tegen Hagemann zouden bestrijden.

'Onbegrijpelijk'

John Peters, de advocaat van Louis Hagemann, zegt tegen Crimesite: 'Het advies van de AG is echt onbegrijpelijk. Eigenlijk zegt de AG dat ondanks de nieuwe verklaringen het hof ook toentertijd tot een veroordeling zou zijn gekomen. De AG is dus al een beetje op de stoel van het hof gaan zitten.'

Geen novum

'De advocaat-generaal heeft eerst het wettelijk kader van het herzieningsverzoek geschetst. Vervolgens heeft de advocaat-generaal zowel de bewijs constructie als het nieuwe materiaal gewogen, ook in verhouding tot elkaar. Op grond daarvan is de advocaat-generaal van oordeel dat hetgeen in het herzieningsverzoek is aangevoerd geen novum in de zin der wet oplevert en dat de bewijs constructie van het hof daardoor niet wordt aangetast', aldus een bericht van de hoge raad.

Lees ook:

Hagemann-zaak toch een misser?

Bizarre ontwikkeling in zaak Hagemann