Hof wijst wraking Johan Verhoek toe (UPDATE)

Ex-drugshandelaar Cees H. en oud-staatssecretaris Fred Teeven moeten wellicht toch worden gehoord door het Amsterdamse gerechtshof over de geruchtmakende deal die Teeven met H. sloot. Het gerechtshof in Den Haag heeft het wrakingsverzoek van Johan Verhoek alias De Hakkelaar in diens belastingzaak voor het Amsterdamse gerechtshof toegewezen. Dat heeft zijn advocaat tegen Crimesite bevestigd.

Door @Wim van de Pol

Cees H. en Johan Verhoek verdienden begin jaren negentig miljoenen met de handel in hasj. Beiden werden hiervoor veroordeeld. Justitie sloot in 2000 met Cees H. een voor hem gunstige deal over de ontnemingsvordering. Tegen De Hakkelaar kwam geen ontnemingszaak maar de fiscus bezorgde  hem wel een aanslag van 123 miljoen euro. Verhoek betaalde niet. Belangrijk argument voor Verhoek was dat hij betwist dat bepaalde bankrekeningen van hem waren. Het Openbaar Ministerie vervolgt Verhoek nu omdat hij een vraag van de Belastingdienst hierover niet naar waarheid zou hebben beantwoord, en hij de Invorderingswet overtreden heeft.

Eindbeslissing

Advocaat Wout Morra vroeg het gerechtshof een reeks van getuigen te laten horen. De belangrijkste was Cees H. die zou kunnen verklaren over de rechthebbende(n) van de bankrekeningen. Het gerechtshof wees alle getuigen af waarna Morra de kamer van vooringenomenheid betichtte en tot wraking overging. Het Haagse hof vindt nu dat de kwestie wie rechthebbende(n) is of zijn van de bankrekeningen, raakt aan de tenlastelegging en ook een bewijsvraag is die pas bij de eindbeslissing aan de orde zou moeten komen. Daarom had het Amsterdamse hof de getuigen hierover niet mogen afwijzen en was er sprake van vooringenomenheid waardoor de wraking succesvol was.

Open blik

Advocaat Morra tegen Crimesite: ‘Er komt nu een nieuwe regiezitting van een nieuwe kamer van het gerechtshof in Amsterdam. Ik hoop dat die met een meer open blik naar de zaak gaan kijken en de getuigen zal toewijzen.’ Morra had in totaal 75 getuigen op zijn lijst staan, onder hen ook Fred Teeven en Hans Vrakking, de hoofdofficier van justitie die de deal tussen Teeven en Cees H. goedkeurde. Volgens Morra verdiende Cees H. veel meer dan justitie aannam en werd hem een deal beloofd als hij in de procedure tegen Verhoek zou zwijgen over de financiële verhoudingen tussen hen. Volgens Morra blijkt uit de belastingaanslag tegen Verhoek dat de Belastingdienst de door H. na de Teeven-deal terugontvangen 4,7 miljoen gulden ook als inkomsten van Verhoek ziet. Ook daarover zou een getuige kunnen verklaren.

Het arrest.

Eerdere berichten:

Bonnetje van Teevendeal gevonden

Teeven: ‘Opstelten wist dat het om 4,7 mio ging’

Hakkelaar heeft getuige over deal Cees H.

‘Deal met Cees H. betrof Hakkelaar-miljoenen’