Hoge Raad keurt kroongetuigedeals goed

De Hoge Raad vindt de overkomsten die kroongetuigen Peter La Serpe en Fred Ros in het Passageproces met de Staat sloten toelaatbaar. Zes door het gerechtshof (onder meer) tot levenslang veroordeelde verdachten, zoals Jesse Remmers en Dino Soerel hadden bij de Hoge Raad geklaagd.

Niet getoetst

Advocaten van de zes verdachten vonden dat de door het OM gesloten kroongetuigenovereenkomsten ontoelaatbaar waren omdat er aan de kroongetuigen toezeggingen en financiële tegemoetkomingen zouden zijn gedaan die de wet niet toestaat. Ook zouden de getuigenbeschermingsmaatregelen voor de kroongetuigen ten onrechte niet getoetst zijn door een rechter. Verder zouden de verklaringen van de twee kroongetuigen onbetrouwbaar zijn, zodat deze verklaringen niet voor het bewijs gebruikt hadden mogen worden.

Informeren

De Hoge Raad is van oordeel dat de met de kroongetuigen gemaakte afspraken wettelijk toelaatbaar zijn. Het Openbaar Ministerie mag een toezegging aan de kroongetuige doen dat in ruil voor het afleggen van verklaringen strafvermindering zal worden geëist. Die toezegging moet door de rechter worden getoetst.

Het OM mag ook met een kroongetuige een schikking treffen over ontneming van uit misdrijf verkregen voordeel, maar dat is geen toezegging aan de kroongetuige die op grond van de wettelijke kroongetuigenregeling door de rechter moet worden getoetst. Wel moet het OM de rechter daarover informeren, en dat is naar het oordeel van de Hoge Raad naar behoren gedaan. Over de inhoud van getuigenbeschermingsmaatregelen hoeft het OM geen informatie te geven. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de door de kroongetuigen afgelegde verklaringen betrouwbaar zijn en voor het bewijs kunnen worden gebruikt. Dat oordeel laat de Hoge Raad in stand.

Holleeder

Dit arrest van de Hoge Raad vergemakkelijkt het werk van de rechtbank in de zaak tegen Willem Holleeder. Het Openbaar Ministerie heeft zowel de verklaringen van Fred Ros als die van Peter La Serpe ingebracht. Die mogen dus nu zonder problemen worden gebruikt als bewijs in de moordzaken tegen Holleeder. De rechtbank moet nog wel een oordeel geven over het belang van de inhoud van de verklaringen van La Serpe en Ros voor het bewijs tegen Holleeder. In de zaak tegen Holleeder eiste het Openbaar Ministerie levenslange celstraf voor (onder meer) vijf moorden.

Zie ook:

Advocaat-generaal: ‘Houd levenslang Dino Soerel in stand’