Hoger beroep Willem Holleeder blijft in Amsterdam

De behandeling van het hoger beroep van de zaak tegen Willem Holleeder wordt niet verwezen naar een ander gerechtshof. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam maandag beslist.

Holleeder wilde dat zijn hoger beroep door een ander hof zou worden behandeld, omdat het liquidatieproces Passage ook al door het Amsterdamse gerechtshof is behandeld. Dat hof verweet Holleeder in het arrest deel te hebben uitgemaakt van een criminele organisatie die moorden liet plegen. Het Amsterdamse hof is dus bevooroordeeld volgens de advocaten van Holleeder.

Onpartijdig

Het hof is de mening toegedaan dat het hoger beroep in de zaak tegen Holleeder wordt behandeld door raadsheren die niet betrokken zijn geweest bij de Passage-zaken of een andere strafzaak tegen Holleeder. Bovendien is het juist de taak van de strafrechter om zich een eigen oordeel te vormen, aldus het hof in Amsterdam. Dat doet de strafrechter op basis van het procesdossier en de zittingen waaraan hij zelf deelneemt. De strafrechter neemt kennis van beslissingen van andere feitenrechters, maar laat zich daardoor niet leiden. Dat is ook het geval in hoger beroep. Als een verdachte het niet eens is met de beslissing van de rechtbank dat hij strafbare feiten heeft begaan, beoordeelt het hof de zaak helemaal opnieuw. Het hof is dan ook van oordeel dat de verdediging niet hoeft te vrezen dat de raadsheren niet onafhankelijk en onpartijdig zijn.

De zaak zal nu binnen 3 maanden verder gaan met een zogenoemde pro-forma zitting.