Hoogste rechter in Servië wijst zaak met Sky-bewijs af

In Servië heeft het Hof van Beroep een strafzaak waarin de aanklager een dossier met chats van Sky ECC als bewijs had overgelegd nietig verklaard. Servië is geen lid van de Europese Unie (en dus niet van Europol) maar de politie had wel chats van Sky ontvangen van Europol, aldus advocaat Yehudi Moszkowicz.

Internationale rechtsbijstand

Het Hof van Beroep in Servië is te vergelijken met de Nederlandse Hoge Raad, waar zaken aan de orde komen die eerder langs rechtbank en gerechtshof zijn gegaan.

Het gerechtshof had eerder in de zaak bepaald dat de pgp-chats mochten worden gebruikt en dat de totstandkoming en de rechtmatigheid ervan niet hoefde te worden getoetst. Rechtbank en gerechtshof vonden dat het voldoende was dat het bewijs was verkregen ‘door middel van internationale rechtsbijstand’.

Het Hof van Beroep in Belgrado vindt dat niet voldoende. Een goed onderbouwde motivering over de rechtmatigheid van de ingediende Sky-communicatie is noodzakelijk, vindt het Hof.

Analyse

Daarbij hoort volgens het Hof ook een analyse van de manier waarop het materiaal in Frankrijk is verkregen. Ook moet worden onderzocht of de verkrijging van de Sky-chats en de hack door de politie in Frankrijk wel in overeenstemming is met het Servisch recht.

Volgens het Hof had de rechtbank in eerste aanleg dit nagelaten. Daarom is de zaak nietig verklaard.

Dezelfde vragen spelen ook een rol in zaken die momenteel door EU-lidstaten aan Europese rechters worden voorgelegd.