In gewelddadig Ecuador geeft president burgers toestemming wapens te dragen

De president van Ecuador, Guillermo Lasso, had op 1 april al bekendgemaakt dat burgers wapens mogen dragen voor persoonlijke verdediging. Donderdag kwam naar buiten dat de regeling hiervoor rond is. In het door geweld en drugshandel geplaagde land was er afgelopen week een aanslag in een visserijhaven waarbij zeker tien onschuldige burgers omkwamen. Wie een wapen wil dragen in Ecuador moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Gereguleerd

De minister van Defensie van Ecuador, Luis Lara, benadrukte dat ‘het dragen en bezitten wordt gereguleerd’ en dat er in Ecuador geen situatie zal ontstaan zoals nu ‘in de Verenigde Staten’. Een vergunning is het eerste vereiste.

Vanaf nu kan iedereen in het land zo’n vergunning aanvragen bij de chef van de gezamenlijke strijdkrachten in het land. De aanvrager mag geen stafblad hebben en moet ouder zijn dan 25 jaar, en verder een adresbevestiging overleggen en een manifest hebben ondertekend waarin de reden en noodzaak voor het dragen van een wapen staat beschreven. Ook het serienummer van van het wapen moet worden vastgelegd.

Biometrisch certificaat

Aanvragers moeten verder een biometrisch certificaat overleggen dat is afgegeven door de Nationale Politie ter identificatie van de vergunningsgerechtigde.

Bovendien moeten aanvragers een forensisch psychologisch evaluatierapport overleggen. Ook moet er ‘een toxicologische analyse’ zijn waaruit blijkt dat er geen sprake is van drugs- of alcoholverslaving.

Aantal moorden verdubbeld

Het opheffen van het wapenverbod door de regering van president Lasso is ingegeven door het toenemende geweld en invloed van de georganiseerde criminaliteit in het land, met name van de cocaïnehandel. Het afgelopen jaar is het aantal moorden in het land bijna verdubbeld.

Het lukt in de regio waar die handel zich concentreert, de kuststreek en het gebied rond de grote containerhaven van Guayaquil, niet goed de openbare orde op straat te handhaven, het aantal moorden en schietpartijen omlaag te brengen en de invloed van drugshandel op bedrijven en instellingen terug te brengen.

In 2011 is het verbod om wapens te dragen ingevoerd, in de jaren daarna daalden de geweldscijfers, maar de laatste drie jaar stijgen die exponentieel. Vrijgeven van wapens lijkt vooral een politieke strategie te zijn.

Aanvalsgeweren

De vergunning zal niet gelden voor moderne en zeer gevaarlijke aanvalsgeweren die bij burgers in de Verenigde Staten populair zijn, zoals de AR-15, HK416, en M4/M16. Met dergelijke wapens kunnen snel zeer veel kogels met enorme kracht worden verschoten. Dit zijn ook de wapens die criminele organisaties in Mexico in ruime mate voorhanden hebben, en ook in Brazilië steeds vaker opduiken bij machtige drugsorganisaties. In Brazilië is het wel mogelijk om met vergunning aanvalsgeweren aan te schaffen.

Deskundigen in Ecuador denken dat georganiseerde criminelen in Ecuador vooral illegale wapens zullen blijven kopen die in ruime mate op de illegale markt beschikbaar zijn, maar dat door het vrijgeven van wapens de veiligheidssituatie niettemin verder zal verslechteren.