Jaarlijks 16 miljard euro witgewassen

Onderzoekers van de universiteit van Utrecht hebben becijferd dat er in Nederland jaarlijks zo’n 16 miljard euro wordt witgewassen. Dat geld is voor negentig procent afkomstig van drugshandel en fraude, zo meldt het dagblad Trouw. Van de 16 miljard euro komt 9,1 miljard uit het buitenland. 

De overheid heeft de aanpak van witwassen tot prioriteit gemaakt. Dat heeft er onder andere toe geleid dat bijvoorbeeld banken, makelaars en autobedrijven verplicht zijn om verdachte transacties, zoals grote cash-betalingen, te melden. Dat gebeurt lang niet altijd.

Witwassen via de ING

In september werd bijvoorbeeld bekend dat de ING zich schuldig heeft gemaakt aan het faciliteren van witwassen. Totaal ging het om een bedrag van 775 miljoen euro. Het leverde nogal wat maatschappelijke verontwaardiging op dat er een schikking werd getroffen met  de bank en de verantwoordelijken niet strafrechtelijk werden vervolgd.

Buitenlands vastgoed

Criminelen geven hun cash vooral uit aan luxe producten, zoals dure vakanties, sieraden en auto’s. Volgens een recent onderzoek zouden criminelen ook in toenemende mate investeren in buitenlands vastgoed.