Jeugddetentie voor dodelijk schot bij opname videoclip

Frank Y. (22) heeft van de Amsterdamse rechtbank twee jaar jeugddetentie gekregen omdat hij zijn 26-jarige jeugdvriend Richard Cordova doodschoot, op 27 januari in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht jeugddetentie beter op zijn plaats hoewel de jongen volwassen was tijdens het delict. Het was een ongeluk bij het maken van een videoclip. Het OM had vier jaar cel geëist.

Studentenwoning

In de avond van 27 januari van dit jaar waren de jongens samen met twee anderen in de studentenwoning van het latere slachtoffer in Amsterdam-Zuidoost. Ze waren bezig met de opnames van een rapvideo. Er werd stevig gedronken en ook drugs gebruikt. Voor de opnames maakte het viertal gebruik van het wapen van de 22-jarige Y.. Ze namen meerdere scènes op waarin hij met het wapen heen en weer zwaait op de muziek, het wapen doorlaadt en de trekker overhaalt.

Rond 01.00 ging het mis: toen de 22-jarige man het wapen op de camera richtte en de trekker overhaalde, vuurde hij ook daadwerkelijk een kogel af. De 26-jarige Cordova, die de opnames filmde en regisseerde, werd geraakt en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.

Dood door schuld

Het Openbaar Ministerie vond dat er sprake was van doodslag. Hoewel voor de rechtbank duidelijk is dat de 22-jarige Y. zijn vriend heeft doodgeschoten, spreekt de rechtbank hem vrij van doodslag. Daarvoor moet namelijk vaststaan dat hij de kans dat hij iemand dood zou schieten, op de koop toenam. Hoewel het heel gevaarlijk was wat hij deed, blijkt uit niets dat hij – en ook niet de andere aanwezigen – ervan uitgingen dat de opnames met het wapen verkeerd zouden kunnen aflopen. Daarbij kijkt de rechtbank onder meer naar het feit dat de man het wapen ook een aantal keer op zijn eigen hoofd richtte en de trekker overhaalde. Hij wordt voor zijn roekeloze handelen wel veroordeeld voor dood door schuld en voor verboden wapenbezit.

Jeugdstrafrecht

Hoewel de man volwassen is, volgt de rechtbank het advies van de Reclassering om hem als minderjarige te straffen. Uit het reclasseringsrapport blijkt dat hij een positieve ontwikkeling laat zien sinds hij tijdens zijn voorarrest vanuit de gevangenis is overgeplaatst naar een jeugdinrichting. De structuur binnen die inrichting en het kunnen volgen van een dagprogramma hebben zijn gedrag verbeterd en hij is gemotiveerd om verder te veranderen. De rechtbank is het eens met de reclassering dat alleen een kale gevangenisstraf in een reguliere gevangenis deze positieve ontwikkeling teniet zou kunnen doen en misschien zelfs een nadelig effect op hem zou hebben.

Y. moet ook de ouders en zus van Richard bijna 40.000 euro schadevergoeding betalen.

Het vonnis.