Justitie doet geen onderzoek naar corrupte PIW’er (UPDATE)

Het ministerie van Justitie heeft geen aangifte gedaan tegen een corrupte bewaarder van de Penitentiaire Inrichting Grave die bekende contrabande de gevangenis in te hebben gevoerd. Er is geen strafrechtelijk onderzoek gestart. Of de man alleen opereerde is niet bekend.

Door @Wim van de Pol

Dat blijkt uit een brief van de minister over de vondst van telefoons, drank en drugs. De Tweede Kamer had gevraagd om nadere informatie over de onrust in Grave na de publicatie van een artikel in De Gelderlander. Er blijkt na een doorzoeking van een meerpersoonscel gedurende vier dagen een intensieve spitactie te zijn geweest in de gehele inrichting in Grave.

Daarbij is dus tijdens vier dagen de gehele inrichting op zijn kop gezet en werd het dagprogramma helemaal stilgelegd. Dat dit een zeer ingrijpende maatregel is die maar zelden voorkomt, schrijft de minister niet.

Meerpersoonscel

De doorzoeking van de meerpersoonscel was op woensdag 29 maart. Dat gebeurde volgens de minister in het kader van een (kennelijk) lopend strafrechtelijk onderzoek op last van een rechter-commissaris. Daarbij werd een drietal telefoons gevonden.

Na deze vondst heeft de directie, na overleg met de rechter-commissaris en het Openbaar Ministerie, besloten een spitactie te laten plaatsvinden in de hele inrichting. Die spitactie was op 29, 30 en 31 maart en 1 april en werd verricht door zowel de eigen medewerkers van het Intern Bijstandsteam van de inrichting (IBT) als het team Landelijke Bijzondere Bijstand (LBB).

Tipgever

Die spitactie resulteerde in de vondst van nog zes telefoons en een kleine hoeveelheid drank en drugs. Acht gedetineerden zijn in afzondering geplaatst. Enkelen van hen zijn inmiddels overgeplaatst naar een andere inrichting.

Eén personeelslid werd door een tipgever genoemd als betrokkene bij de invoer van drank. Hij kreeg buitengewoon verlof. Maar een onderzoek door Bureau Veiligheid en Integriteit (BV&I) van de Dienst Justitiële Inrichtingen wees uit dat deze medewerker niet betrokken was bij de invoer van contrabande. Die medewerker is weer aan het werk.

Strafontslag

Vier gedetineerden noemde de naam van een ander personeelslid als betrokkene bij de invoer van verschillende soorten contrabande. Deze is de toegang tot de inrichting ontzegd. In het onderzoek van BV&I legde deze medewerker een bekennende verklaring af over de invoer van contrabande. De medewerker heeft inmiddels strafontslag gekregen.

Opvallend

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft het kennelijk hierbij gelaten, althans de minister rept niet over een strafrechtelijk onderzoek naar de medewerker. Dat is opvallend omdat er al een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van een rechter-commissaris lopende was naar contrabande in Grave. Naast de bekennende verklaring van de medewerker zelf waren er verklaringen van gedetineerden beschikbaar. Ook over de vraag of de man alleen opereerde of over de status van de tipgever is verder niets bekendgemaakt.