Justitiebaas Otte: ‘Meer aandacht naar uitvoering van straffen’

Justitiebaas Otte: ‘Meer aandacht naar uitvoering van straffen’

Rinus Otte wil als nieuwe voorzitter van het College van Procureurs-Generaal niet meer geld voor justitie, maar betere en gerichtere aandacht voor rehabilitatie van criminelen en een efficiëntere rechtspraak. Dat stelt hij in een interview aan De Telegraaf.

Onder druk

Otte zegt in De Telegraaf dat justitie niet meer geld nodig heeft. ‘Er is nog nooit zoveel geld gegaan naar politie en justitie als in de laatste tien jaar dus daar zit het hem niet in. Het probleem van een strafrechtketen die onder druk staat bestaat al heel lang. Neem het gevangeniswezen. In de jaren negentig hadden we speciale wegzendofficieren, die wegens cellentekort moesten bepalen wie wel of niet zijn straf ging uitzitten. Nu hebben we genoeg cellen maar onvoldoende personeel.’

Stoornis

Over een probleem met de gevangenispopulatie: ‘Een heel groot deel heeft een persoonlijkheidsstoornis en hoort eigenlijk in de geestelijke gezondheidszorg thuis. Het blijft ingewikkeld om mensen vanuit het strafrecht over te brengen naar de ggz. We hebben het maar over capaciteitsproblemen maar we moeten ook denken over hoe je oplossingen kunt vereenvoudigen.’

Minder complex

Otte wil het in de strafrechtketen minder complex hebben. ‘We doen lang onderzoek en komen dan tot een uitgebreide tenlastelegging voor een verdachte. Dat kost veel onderzoekscapaciteit en het levert vaak veel onderzoekswensen op van advocaten. De wens van het huidige college is: probeer een strafzaak slanker te krijgen, maar toch tot een stevige straf te komen.’

Beter terugkeren

Anders dan bij zware misdrijven zegt de lengte van de straf Otte minder dan hoe die straf wordt uitgevoerd. ‘Benutten we die tijd bijvoorbeeld om iemand te bewegen Nederlands te leren of naar ander gedrag te conditioneren? Ik ben een enorme aanhanger om veel meer aandacht te geven aan de executie van straffen. Dat zijn in Nederland bijna altijd tijdelijke straffen dus mensen plonzen een keer terug in de samenleving. Wat heb je als overheid tijdens die kostbare gevangenistijd nou gedaan om iemands gedrag te beïnvloeden en beter te later terugkeren in de maatschappij?’

Rinus Otte staat bekend als een hardliner, en is voor een ‘precieze uitvoering van de wet’.