Kabinet trekt honderden miljoenen meer uit voor strafrecht en misdaadbestrijding

Het kabinet gaat een kleine 400 miljoen euro extra uitgeven aan de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit. Aanpak van georganiseerde misdaad heeft ‘de hoogste prioriteit’, zei koning Willem-Alexander in de Troonrede. Het kabinet erkent dat het strafrecht onder grote druk staat en het werk eigenlijk niet meer aan kan. In de extra uitgaven is ook geld voor ondersteuning van de rechtspraak begrepen.

Afglijden voorkomen

Het kabinet investeert extra geld in opsporing en vervolging van criminelen en het afpakken van hun vermogen maar ook in het voorkomen dat dat jonge criminelen afglijden naar georganiseerde misdaad: 103 miljoen euro. Projecten op wijkniveau die zich richten op kwetsbare jongeren worden uitgebreid. Jongeren krijgen daar onder meer hulp bij het volgen van onderwijs of het vinden van werk.

Zwaar regime

Het kabinet neemt maatregelen om de ‘buitencategorie zware criminelen’ binnen de gevangenis beter te isoleren en te kunnen controleren. Het gevangeniswezen krijgt daarom extra geld voor meer afdelingen met zwaar regime en ook om de criminele inlichtingenafdeling (het GRIP) verder te versterken.

Het was al bekend dat er tientallen miljoenen zijn vrijgemaakt voor het bestrijden van drugshandel via de havens, de bloemenveiling in Aalsmeer en luchthaven Schiphol. Er komt daar betere videosureveillance en toegangsscreening. Ook zullen medewerkers beter worden gescreend op criminele connecties of crimineel gedrag.

104 officieren te weinig

De strafrechtketen kan het aantal (drugs)zaken dat de politie aanbrengt niet meer goed verwerken. De Telegraaf schrijft woensdag dat het Openbaar Ministerie kampt met een groot tekort aan officieren van justitie. Er zijn er nu 104 te weinig. In totaal werken er bij het Openbaar Ministerie zo’n duizend officieren van justitie. Dat heeft tot gevolg dat “minder ernstige” zaken als fraudes en mishandelingen op behandeling moeten wachten, of zelfs worden geseponeerd. In Den Haag laat justitie maandag 53 zaken vallen. Het OM hoopt op meer geld van het kabinet.

De rechtspraak krijgt in ieder geval 155 miljoen euro extra per jaar, onder meer om meer rechters te kunnen aanstellen.

Kleine miljard

Al met al gaat er in drie jaar een kleine miljard euro extra naar de bestrijding van zware criminaliteit. In 2019, twee maanden na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, maakte het kabinet bekend 110 miljoen euro extra te gaan spenderen aan drugsbestrijding. Deze extra investering kwam toen bovenop het extra geld ten behoeve van het “anti-ondermijningsfonds” van 100 miljoen euro en de 291 miljoen euro extra die de politie van het kabinet dat jaar als steuntje in de rug kreeg.

Sociale advocatuur

Het kabinet brengt de vergoedingen voor de sociale advocatuur omhoog en de kosten voor het starten van een rechtszaak gaan vanaf 2024 met een kwart omlaag. Zo wil het kabinet de drempel voor burgers om naar de rechter te stappen verlagen. Anderzijds wil het kabinet wel dat rechtszaken worden voorkomen door te proberen mensen op een andere manier te helpen, bijvoorbeeld via bemiddeling.