Kouwenhoven niet direct gevangen gezet

Of en wanneer de vrijdag voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en wapenhandel tot 19 jaar veroordeelde Guus Kouwenhoven (74) de gevangenis ingaat is nog voorwerp van onderhandeling met het Openbaar Ministerie. Volgens zijn advocaat Inez Weski gaat hij hierover in beroep bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Door @Wim van de Pol

Weski zegt dat ze een verbod op gevangenhouding wil vragen op grond van Kouwenhoven’s hoge leeftijd en fragiele gezondheid en het feit dat het proces 12 jaar heeft geduurd. Kouwenhoven gaat daarnaast in cassatie bij de Hoge Raad. De Zaak-Kouwenhoven, die handelt over wapenhandel en oorlogsmisdaden in Liberia, is wat betreft de slepende procedures een juridisch rariteitenkabinet.

Eerder sprak het Haagse gerechtshof Kouwenhoven vrij. Het Openbaar Ministerie ging in cassatie bij de Hoge Raad. Daar adviseerde de procureur-generaal bij de Hoge Raad die vrijspraak in stand te laten. Doorgaans volgt de Hoge Raad een advies van de procureur-generaal. Niet in dit geval. De Hoge Raad verwees de zaak terug naar het gerechtshof in Den Bosch.

Twee anonieme getuigen

De reden dat de Hoge Raad de zaak naar het Bossche hof had terugverwezen was dat het hof Den Haag niet voldoende had gemotiveerd waarom twee anonieme getuigen, die het Openbaar Ministerie op het laatste moment wilde horen, als niet relevant had afgewezen. 

Het is eigenaardig dat die twee door het Openbaar Ministerie aangekondigde anonieme getuigen tijdens de zeer langdurige behandeling voor het gerechtshof in Den Bosch nooit zijn opgedoken. Volgens Openbaar Ministerie kon de één niet worden bereikt en was de ander niet te traceren. Wat er precies aan de hand was met die ooit voor het OM zo belangrijke getuigen hoefde het gerechtshof niet van het OM te vernemen. Het gerechtshof in Den Bosch heeft vervolgens alle bewijsmateriaal, waarover het Haagse hof eerder uitsprak dat dit houvast en bron mistte, geaccepteerd.

Getuigen

Weski is verbijsterd over het arrest van het gerechtshof:

Het hof heeft de feiten en het recht op zorgwekkende wijze genegeerd en op onbegrijpelijke wijze allerlei tegenstrijdig getuigen-materiaal gebruikt. Het hof in Den Haag had dat materiaal als drijfzand bestempeld en cliënt vrijgesproken. Dat hof had ook geconcludeerd dat het Openbaar Ministerie zijn opsporingstaak ernstig had verzaakt en dat het de verdediging was geweest die nog enigszins aan waarheidsvinding had gedaan. Het hof Den Bosch meent nu zelfs die inspanningen van de verdediging te moeten beschouwen als een soort collusie, terwijl dat al in al die eerdere instanties in feite was ontkracht. Ik had dus volgens het hof kennelijk gewoon maar rustig stil moeten zitten terwijl de cliënt onschuldig werd afgevoerd.  

Weski vindt het onbegrijpelijk dat allerlei direct ontlastende getuigen niet werden gehoord door het hof, bijvoorbeeld over een schip dat wapens zou hebben aangevoerd: ‘Alsof je bij een vechtpartij niet de omstanders als getuigen mag horen.’

Zie ook:

Guus K. toch schuldig aan wapenhandel

Duurste strafzaak wordt mogelijk fiasco