De laatste kans voor Dino Soerel (#3)

Omdat kroongetuige Peter la Serpe Holleeder niet durfde te belasten stelde hij Dino Soerel als opdrachtgever van moorden in de plaats van Willem Holleeder, aldus advocaat Nico Meijering in zijn slotpleidooi. De nieuwe geluidsopnames (zie #2) van Peter la Serpe bevatten een harde aanwijzing hiervoor.

Door @Wim van de Pol

Door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) veredelde geluidsopnames van een verhoor van Peter la Serpe uit het najaar van 2006 zijn pas in augustus vorig jaar in het dossier van Dino Soerel beland. Soerel wordt in het Passage-proces verdacht van het uitlokken (samen met Willem Holleeder) van de moorden op Thomas van der Bijl (2006) en Kees Houtman (2005).

In de geluidsopnames zegt kroongetuige La Serpe klip en klaar dat Holleeder de moord op Thomas van der Bijl verordonneerde. Over Soerel weet hij vrij weinig.

Holleeder-vrij

La Serpe legde eerst een aantal zogeheten kluisverklaringen af in het najaar van 2006. Op basis daarvan besloot het Openbaar Ministerie dat ze met hem als kroongetuige in zee ging. Vanaf 2007 werd hij door tactische rechercheurs en de rechter-commissaris gehoord. Zijn kluisverklaringen, die daarna aan het dossier werden toegevoegd, waren goeddeels Holleeder-vrij gemaakt. De tactische rechercheurs wisten niet dat die waren geschoond.

Uitgangspunt van La Serpe was Holleeder als opdrachtgever niet te noemen. Meijering noemde een aantal voorbeelden waarin het er inderdaad op lijkt dat La Serpe Soerel in de plaats van Holleeder stelt. Hieronder noemen we er twee.

‘Holleeder ehhhh’

In 2007 krijgt La Serpe de vraag hoe het contact tussen Jesse Remmers (foto rechts) en hem en ‘de opdrachtgevers’ verliep. Hij spreekt met de tactisch rechercheurs die dus niet weten dat Holleeder als opdrachtgever is verwijderd. Hij zegt onder meer:

…de opdrachtgever waarvan ik het weet is Dino … die heb ik nooit gezien. Ik ben nooit bij die gesprekken geweest. Dus hoe dat liep weet je Jesse die zag Dino als een hele grote kerel. Zeg maar een Holleeder-type.

‘Ja’, zegt de verbalisant. En dan verspreekt La Serpe zich:

En hij wist dat hij via Holleeder ehhhh, via Dino carrière kon maken.

Met de wetenschap van nu een opvallende en tekenende verspreking.

De verkeerde kant op

Een ander verhoor bij de recherche, in 2008. Wij weten vandaag dus dat La Serpe weet dat Holleeder de opdrachtgever is (‘de man’, zie hier). Zo kunnen we nu zien hoe hij in 2008 eerst loog over Holleeder en vervolgens Soerel op diens plaats zette:

V. Heb je ooit in de contacten nog wel eens gemerkt dat Jesse contact had met Willem op één of andere manier?

(…) Ja, zijn naam is wel eens gevallen hoor, hier en daar … in de tweede periode is de naam van Willem wel eens gevallen. Ik kan me alleen niet herinneren dat hij [Jesse] zegt van goh ik heb een afspraak met Willem vanmiddag of vanavond. Dat kan ik me niet herinneren. Maar wellicht dat hij hem wel eens tegen komt … want hij had contact met Dino wel eens … en dat is toch allemaal aan elkaar gelinkt. Dat wist ik wel.

De tactische rechercheurs proberen de moord op van Van der Bijl op te lossen en La Serpe liegt hier tegen hen. Hij verzwijgt wat hij weet over Holleeder als moordenaar. Maar verder wijst hij vervolgens de argeloze rechercheurs ook nog eens de verkeerde kant op, die van Dino Soerel, zo redeneert advocaat Meijering: ‘het is een gave in-de-plaats-stelling.’

Dodenlijst

Omdat La Serpe Holleeder niet wilde belasten en hij toch een opdrachtgever wilde noemen fietste hij Dino Soerel (foto links) in zijn verhaal. Hoe?

Een belangrijke bouwsteen in zijn getuigenis is geworden het gegeven dat hij in oktober 2005 met Jesse een paar keer in nachtelijk Rotterdam was. Jesse ging dan club de Baja binnen. Volgens La Serpe ontmoette Jesse daarbinnen Dino Soerel die hem daar moordopdrachten verschafte. De Baja-dodenlijst was – zei La Serpe: Kees Houtman, Ruud Hillegers en Thomas van der Bijl. La Serpe weet ook van één ontmoeting daarna tussen Jesse Remmers en Dino Soerel in Diemen waar de lijst bevestigd zou zijn.

Advocaat Nico Meijering ziet hierin een van de grote inconsistenties in het verhaal van La Serpe. Want in zijn eerste (kluis)verklaringen blijkt helemaal geen sprake te zijn van een opdracht voor Van der Bijl en Ruud Hillegers in de Baja en in Diemen. Twee keer zegt hij in die eerste verhalen dat Jesse Remmers de opdracht voor Van der Bijl pas later (in december 2005) kreeg. Hij zegt ook dat uit de Baja maar ‘één klus’ kwam, kennelijk de moord op Kees Houtman (die enkele weken daarna werd gepleegd door Remmers en La Serpe).

‘Nu’

Waarom is La Serpe later Van der Bijl gaan toeschrijven aan Soerel en de Baja? Hij móest wel, aldus Nico Meijering, omdat hij Holleeder niet wilde belasten. Tussen zijn 15de kluisverklaring in november 2006 en zijn verklaring bij de rechter-commissaris van 15 maart 2007 ligt een groot verschil. Vanaf dat moment is Soerel de opdrachtgever voor drie moorden en die heeft hij, zegt La Serpe, in de club Baja aan Jesse Remmers verstrekt. Hij zegt ‘nu’ zich plotseling meer te herinneren:

Nu mij gevraagd wordt naar mijn kluisverklaring over wat in de Baja in Rotterdam zou zijn gebeurd, kan ik mij nu herinneren dat in Baja het over 3 nieuwe personen ging en nadere info over die 3 in Diemen is gegeven.

Dan is mijn antwoord …

La Serpe herinnerde zich dat niet ‘nu’ plotseling in 2007. Want in de vorig jaar opgedoken geluidsopname van één van zijn eerste kluisverklaringen uit 2006 speelde de Baja ook al door zijn hoofd. Op de opname is te horen dat La Serpe gedurende een tiental minuten zijn verklaring terugleest, en daarbij hardop nadenkend praat:

06:14

(Sociaal stuk waar wordt gesproken over spellingcontrole, batterijen van een apparaat, eten wat besteld wordt en het weer. Verhoorders hebben het over vakantie en het bestellen van uitsmijters)

13:07 La Serpe: Dat Van der Bijl prioriteit had waar kwam dat vandaan? … Dan is mijn antwoord: dat is in de Baja in Rotterdam.

La Serpe ziet teruglezend Holleeder staan en laat Dino Soerel ervoor in de plaats plakken. In de weergave van dat gesprek zoals het in het dossier kwam waren de passages over Holleeder (‘dat het van Willem afkomt (…) ja dat was de man!!’) verdwenen. Er stond – volgens La Serpe’s wens – netjes:

Jij hebt eerder gezegd dat juist Van der Bijl prioriteit had. Waar komt dat vandaan?

La S.: De laatste keer dat ik dat hoorde was toen Jessie een ontmoeting had gehad met Dino en Ali in de Baja in Rotterdam (…)

Maar wie gaf er concreet aan dat Van der Bijl prioriteit had?

La S.: Dat komt van Dino af.

Officier van justitie?

Zowel de opdracht als de prioriteit kwamen van Dino Soerel af, zo is het in het dossier terechtgekomen. Dat is ook nu nog beschuldiging van het Openbaar Ministerie tegen Soerel. Terwijl La Serpe eigenlijk had gezegd dat Holleeder zowel de opdracht gaf als de prioriteit op Van der Bijl legde.

Belangrijke en pijnlijke conclusie: een officier van justitie stond toe dat deze voor Soerel zeer belastende passage in het proces-verbaal terechtkwam, terwijl hij wist dat het ware verhaal van La Serpe een beschuldiging van Willem Holleeder inhield, en niet van Soerel. Hij zweeg er vier jaar lang over, totdat het (met grote tegenwerking van het Openbaar Ministerie) uitlekte. De officier van justitie deed niets terwijl er een levenslange gevangenisstraf voor Soerel dreigde.

(wordt vervolgd)

Zie ook:

De laatste kans voor Dino Soerel (#4)

De laatste kans voor Dino Soerel (#2)

De laatste kans voor Dino Soerel (#1)