Leidinggevende politieman ontslagen om ongewenst gedrag

De leiding van de politie Oost-Nederland heeft een leidinggevende medewerker uit de eenheid ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim. In een intern onderzoek is vastgesteld dat de man een relatie heeft onderhouden met een kwetsbare medewerkster voor wie hij verantwoordelijk was. Er waren signalen binnengekomen over mogelijk ongewenst gedrag van de man.

Afbreuk

Daarop startte het team VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) van de politie in juni 2021 een disciplinair onderzoek. De leidinggevende werd toen al buiten functie gesteld. Uit het onderzoek bleek dat er sprake was van een relatie met een kwetsbare medewerkster van wie de personeelszorg aan hem was toevertrouwd.

Michel de Roos van de Eenheidsleiding in Oost-Nederland daarover: ‘Een leidinggevende heeft een voorbeeldfunctie en heeft een gezagsverhouding met mensen aan wie hij leiding geeft. Hij is verantwoordelijk voor een vertrouwde werkomgeving. Het gedrag dat we hebben geconstateerd doet daar op grove wijze afbreuk aan. Vandaar het besluit om hem te ontslaan.’

Niet transparant

De leidinggevende wordt ook verweten dat hij niet transparant is geweest over wat er speelde tussen hem en de vrouw. De politie zegt dat dit nu juist van leidinggevenden wordt verwacht om te voorkomen dat zij in een kwetsbare positie terechtkomen en er onrust ontstaat op de werkvloer.

De Roos: ‘Het is belangrijk dat voor iedereen binnen de politieorganisatie duidelijk is waar onze grens ligt met betrekking tot omgangsvormen en dat gedrag dat over die grens gaat consequenties heeft.’

Na de problemen binnen de inlichtingenorganisatie van de Landelijke Eenheid (DLIO) is de Nationale Politie er veel aan gelegen om veiligheid en transparantie op de werkvloer, en een goede manier van leiding geven, te verbeteren.