Inspectie: giftige en manipulatie sfeer binnen afdeling Afgeschermde Operaties politie

De Inspectie Justitie en Veiligheid vindt dat de leidinggeving binnen de afdeling Afgeschermde Operaties (AO) van de landelijke eenheid van de politie veel strakker moet. Binnen die afdeling werkt onder meer het team Werken onder Dekmantel (WOD). Een agent van dat team pleegde vorig jaar zelfmoord, en dat kwam volgens een onderzoekscommissie (pdf) door de slechte organisatie binnen zijn team. Machtsmisbruik, pestgedrag en vriendjespolitiek moet worden tegengegaan door zowel de leiding van de AO te verbeteren als de samenwerking met politieregio’s. Er heerst een ‘giftige en manipulatieve sfeer’ binnen AO, zo staat het in het rapport.

Potentieel gevaar

Afdeling AO houdt zich bezig met het heimelijk verzamelen van informatie over de georganiseerde misdaad. De aansturing van geheime operaties tegen de zware misdaad loopt volgens de inspectie door gebrekkig leiding geven en slechte samenwerking gevaar. Niet alleen bij Werken onder Dekmantel (WOD) is de situatie slecht. Ook bij andere teams zijn leidt de situatie tot potentieel gevaar voor mensen en operaties. Aansturing moet steviger wordt en het welzijn van personeel moet veel meer aandacht krijgen om de ‘cultuur van vriendjespolitiek en onderlinge strijd’ aan te pakken. In april vorig jaar lekten er geluiden naar buiten over een afrekencultuur binnen de afdeling.

Eigen koers

De inspectie stelt vast dat de teams van AO hun eigen koers varen zonder gemeenschappelijk doel. De AO-leiding stuurt nauwelijks aan terwijl dit gevaarlijke politiewerk juist directe sturing vereist. Binnen de afdeling heerst een onveilige werksfeer, vriendjespolitiek voert de boventoon, mensen kaarten knelpunten niet aan uit angst voor represailles en er is een gebrek aan personele zorg.

Uit de hand

De inspectie beveelt de korpschef van de Nationale Politie aan om bij heimelijk werk tijdig te inventariseren of er speciale voorzieningen getroffen moeten worden voor betrokken medewerkers. Er moeten “formats” komen waarop direct kan worden teruggegrepen als het werk dat vereist. Ook zou vastgelegd moeten worden volgens welke normen en waarden de taken uitgevoerd dienen te worden.

Twee andere afdelingen van de landelijke eenheid van de politie bleken ook al te tobben met grote personele problemen. De inspectie onderzocht (pdf) eerder de DLIO (die onder meer leiding geeft aan de inlichtingendienst van de politie) en de CTER (pdf, terrorismebestrijding) omdat de zaken daar ook uit de hand liepen.