Levenslang maar piepklein stapje dichter bij gratie

De rechtbank in Den Haag geeft de Staat opdracht aan te geven aan welke voorwaarden de levenslang gestrafte meervoudig moordenaar Loi Wah C. (58) moet voldoen om in aanmerking te komen voor gratie. C. had een kort geding aangespannen hierover.

Hoop

Loi Wah C. bracht in 1987 een gezin om het leven bij een roofmoord en kreeg in 1989 levenslang. Inmiddels wacht hij op de beslissing op zijn zesde verzoek om gratie. Hij heeft bijna 30 jaar in de cel gezeten en geldt als een voorbeeldige gedetineerde.

Levenslang betekent in Nederland dat alleen door gratie een gestrafte nog op vrije voeten kan komen. Maar vorig jaar oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat een levenslange straf niet humaan als een veroordeelde geen enkele hoop op gratie of verlof kan koesteren.

Verlof

Vorige maand heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff opgedragen binnen vier weken een beslissing te nemen of Loi Wah C. met onbegeleid verlof mag. Waarschijnlijk zal dit verlof een rol spelen in het advies van officier van justitie en rechtbank over zijn gratieverzoek aan de minister. De rechtbank besluit nu dat aan C. nu snel precies de voorwaarden moeten worden gesteld waaraan zijn gratieverzoek moet voldoen. De uitspraak van de rechter zegt op zich niets over verlenen van verlof of de uitkomst van een gratiebeslissing.

Adviescollege

Dijkhoff heeft een wetsvoorstel gedaan om een adviescollege na 25 jaar te laten beoordelen of de veroordeelde in aanmerking komt voor vrijlating terwijl de staatssecretaris wel de eindbeslising blijft nemen. Dit plan is nog niet behandeld in het parlement. Het komt vaker voor dat levenslang gestraften incidenteel met verlof mogen.

In Nederland worden gratieverzoeken vrijwel niet gehonoreerd maar de advocaat van C. zei tegen De Telegraaf dat hij ervan overtuigd is dat zijn client gratie zal krijgen. Als C. gratie krijgt dan zal hij als ongewenst vreemdeling worden uitgezet naar Hongkong.

C. heeft overigens erkend in 1987 de deur voor de moordenaars te hebben opgezet maar ontkend betrokken te zijn geweest bij de slachtpartij.

Het vonnis.

Zie:

‘Verlof voor tot levenslang veroordeelde Edwin S.’

Levenslang gestraften krijgen zicht op vrijheid

Staatssecretaris wil sleutelen aan levenslang

Levenslang gestrafte met verlof