Meer isolatie: Taghi overgeplaatst naar andere afdeling EBI

De directie van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught heeft Ridouan Taghi twee weken geleden overgeplaatst binnen de inrichting. Taghi verblijft nu op een nieuwe afdeling die bestaat uit één cel en één leefruimte. Informatie hierover is door een advocaat van Taghi aan Crimesite bevestigd. Taghi is daarmee nog verder in isolement geplaatst, hoewel alle contact met medegedetineerden eerder ook al onmogelijk was.

Door @Wim van de Pol

Tegen Taghi is vorig jaar in het Marengo-proces door het Openbaar Ministerie levenslange celstraf geëist. Hij zou een reeks mensen om het leven hebben laten brengen.

Voorheen was Taghi op een afdeling gehuisvest waar zes cellen waren, naast verschillende andere ruimtes. De EBI had toen vier afdelingen met meerdere cellen. Met de nieuwe afdeling van één cel en één ruimte telt de EBI nu formeel vijf afdelingen. De EBI wordt momenteel verbouwd. De nieuwe afdeling E1 lijkt speciaal voor Taghi te zijn geïntroduceerd.

Volgens advocaat Thomas van der Horst is de leefruimte aanzienlijk kleiner dan de vorige afdeling en zijn er minder faciliteiten. Van der Horst: ‘Taghi beschrijft de afdeling als twee aangepaste opberghokken.’

Klacht

Taghi heeft een klacht ingediend tegen de beschikking en gevraagd om een schorsing van de tenuitvoerlegging van de overplaatsing. Hij stelt dat de nieuwe leefomgeving niet voldoet aan de eisen van de wet en van de regeling over verblijfsruimtes in penitentiaire inrichtingen. Advocaat Van der Horst heeft in het schorsingsverzoek aan de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ) gevraagd om de afdeling zelf te bezoeken om zo een oordeel te kunnen vormen over de situatie.

Dat heeft de RSJ deze week afgewezen. Er is volgens de raad geen aanleiding om tot een versnelde beslissing te komen en een bezoek past volgens de raad niet in de procedure.

Koud

Taghi heeft in de klacht gesteld dat de nieuwe ruimte te koud is. Taghi zegt te willen sporten om op te warmen en dat er op de nieuwe afdeling geen fitnessapparaten zijn. Hij mag alleen 45 minuten per week krachttraining doen.

Luchten moet in een luchtkooi die bedoeld is voor opleggen van straf, en niet langer op de luchtplaats.

Raam

De directie ontkent dat Taghi op een soberdere afdeling is geplaatst, en stelt dat het nooit kouder is dan 20 graden. De afdeling naast de cel heeft een nieuwe keuken met raam, een fauteuil en een televisie. Er zal binnenkort nieuwe fitnessapparatuur op de afdeling worden geplaatst, stelt de directie van de EBI, maar die is nog niet geleverd. Tot die tijd kan Taghi gebruikmaken van de fitnessapparatuur op een andere afdeling of sporten in de sportzaal. Taghi ontkent dit laatste.

‘Kwalijk’

Advocaat Van der Horst noemt het ‘kwalijk’ dat de beroepscommissie kennelijk niet, zoals mag worden verwacht, kritisch wil kijken naar de detentieomstandigheden van Taghi om te beoordelen of die in overeenstemming zijn met de wet en de regeling.

Taghi wil hierom niet langer aanwezig zijn bij zittingen van de beroepscommissie omdat hij geen vertrouwen meer in heeft in een eerlijke behandeling van zijn klachten.

Tot nu toe heeft de beroepscommissie overigens alle verzoeken van Taghi afgewezen om ‘broninformatie of brondocumenten’ aan het dossier toe te voegen, zegt Van der Horst. Met die informatie zouden de stellingen van de directeur van de P.I. Vught, het Openbaar Ministerie en politie kunnen worden gecontroleerd.

Neef

Advocaat Van der Horst noemt het voorbeeld van het recente verzoek van Taghi om de opname van een telefoongesprek met zijn moeder te laten beluisteren door de beroepscommissie.

Justitie stelt dat Taghi (mogelijk in codetaal) communiceerde met zijn neef die in dezelfde ruimte als Taghi’s moeder en een zus vanuit detentie in Marokko een gesprek had op een ander toestel. Van der Horst zegt dat uit de transcriptie van het gesprek slechts blijkt dat Ridouan Taghi vraagt of ‘het goed gaat’ met zijn neef. Daarnaast zegt Taghi tegen zijn moeder dat ‘niet is toegestaan iemand anders te horen’, waarmee hij kennelijk bedoelt dat hij niet met zijn neef mag spreken. Verder roepen de gespreksdeelnemers (niet de neef) alledaagse dingen, zoals dat ze elkaar erg missen en kracht toewensen.

De beroepscommissie kan volgens Van der Horst door deze opname te beluisteren zelf vaststellen wat er echt is gezegd. Van der Horst: ‘Door dit soort verzoeken structureel af te wijzen krijgt de directeur van de P.I. Vught carte blanche en wordt het Taghi onmogelijk gemaakt om de onjuistheid van bepaalde verwijten en stellingen aan te tonen.’

Wat betreft de overplaatsing zal Taghi nu moeten wachten op de uitspraak over zijn klacht.