Meer schadeclaims na onterecht verblijf politiecel

Verdachten dienen na een onterechte in verzekeringstelling door de politie steeds vaker een schadeclaim in. Dat blijkt uit een publicatie van de Algemene Rekenkamer. In 2016 werden 4819 claims toegekend. In 2005 waren dat er nog 780.

8,7 miljoen euro

Het bedrag dat de Staat uitkeert, is in tien jaar tijd gestegen van 5,4 miljoen euro in 2005 naar 8,7 miljoen euro in 2016.

Een steeds groter deel van de verdachten van een misdrijf wordt (maximaal drie dagen) in een politiecel opgesloten en daarna op vrije voeten gesteld, aldus de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer constateert dat in 2016 één op de vier verdachten van misdrijven korte tijd in verzekering werd gesteld op het politiebureau. In 2012 was dat één op de zes verdachten. Een steeds groter deel van deze verdachten komt na die korte detentie in een politiecel weer vrij.

1 op 22

Het deel van de verdachten van misdrijven dat in voorlopige hechtenis kwam in een huis van bewaring bleef in deze periode gelijk (circa één op 22). Gemiddeld wordt in 4,5% van de gevallen voorlopige hechtenis toegepast. Het aantal schadevergoedingen na langere detentie is ongeveer gelijk gebleven.

Langere voorlopige hechtenis

Bij een inverzekeringstelling door de politie moet sprake zijn van een redelijk vermoeden dat verdachte een misdrijf heeft begaan. Voor de fase van de voorlopige hechtenis geldt dat die verdenking sterker moet zijn. Een rechter beoordeeld dan of er sprake is van “ernstige bezwaren” tegen de verdachte.

In de afgelopen 10 jaar is het aantal verdachten in voorlopige hechtenis afgenomen.

In een reactie benadrukt het Openbaar Ministerie dat er geen bewijs is gevonden voor de bewering dat Nederland vaker dan andere Europese landen voorlopige hechtenis toepast. Maar uit het meest recente Europese onderzoek blijkt echter dat een voorlopige hechtenis in Nederland wel langer duurt.