Meijering steunt Weski in kritiek op advocaat kroongetuige

Een tweede advocaat die betrokken is in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en medeverdachten, over een reeks onderwereldmoorden, keert zich tegen de uitlatingen van de nieuwe (anonieme) advocaat van kroongetuige Nabil B.. Nico Meijering, de advocaat van Mohamed R., zegt ‘erg geschrokken te zijn van wat deze advocaat meent te kunnen zeggen’.

Vuurpeloton

De kroongetuige (en moordverdachte) Nabil B. heeft na de moord op zijn raadsman Derk Wiersum twee nieuwe advocaten die, in afwachting van een oordeel van de rechtbank hierover, van de rechter-commissaris tijdens het verhoor anoniem kunnen blijven. Het is voor het eerst dat in Nederland een advocaat anoniem in een strafproces optreedt.

Eén van die advocaten stelde zaterdag in een interview in De Telegraaf onder meer dat Nabil B. vindt dat Taghi’s advocaat Inez Weski hem ‘voor het vuurpeloton zet’ door te eisen dat de advocaten tijdens het verhoor niet anoniem blijven. Weski ontkent dat te hebben gedaan, niet in persberichten en niet in haar betoog bij de rechter-commissaris. Weski zegt wel te willen weten of en hoe de advocaat en de kroongetuige overleg voeren, waarbij de advocaat onherkenbaar kan zijn.

De advocaten van Nabil B. waren volgens Weski aanwezig toen ze dit uitlegde bij de rechter-commissaris. Omdat Weski meent dat de advocaat willens en wetens in De Telegraaf valse informatie over haar naar buiten bracht dient ze nu een klacht in bij de deken van de Orde van advocaten.

Verzetsheld

Nico Meijering voelt zich ook aangesproken door de anonieme advocaat in De Telegraaf. Meijering:

Hij of zij ziet zichzelf als verzetsheld en laat zeggen dat de andere advocaten deze verzetsheld voor een vuurpeloton zetten, voor zoveel zij dat al niet gedaan zouden hebben met advocaat Derk Wiersum. Zie daar hoe hij die andere advocaten publiekelijk positioneert. Verder kan ik zeker bevestigen wat Inez Weski afgelopen week luid en duidelijk gezegd heeft bij de rechter-commissaris terwijl deze advocaat meeluisterde: mr. Weski wil helemaal niet de identiteit van betrokken advocaten kennen, het gaat haar net als ons slechts om het kunnen controleren van wat er tijdens de verhoren van de kroongetuige door die advocaten gezegd wordt. Ik mag hopen dat deze advocaat zich niet nog eens laat verleiden tot zulke uitspraken.

De deken van de Orde van advocaten in Amsterdam riep zaterdag in de Volkskrant de advocaten op hun strijd in de media over het Telegraaf-artikel te staken.